Společenství Církve adventistů sedmého dne na území Čech tvoříme my – jeho členové, sympatizanti, lidé různých věkových skupin, národností, názorů, teologických důrazů. My všichni jsme tváří církve, my všichni jsme zodpovědní za to, jak žijeme Boží principy v každodenní realitě. Na tomto místě Vám chceme každoročně podávat zprávu o naší činnosti.