Smyslem církve je být místem, kde najdou oporu ti, kteří si uvědomují své nejen duchovní potřeby. Sbory tedy nejsou uzavřená společenství, ale naopak základny misie a pomoci potřebným ve svém okolí. Mnoho sborů v Českém sdružení je však na toto malých, ale když svoje síly spojí se svými sousedy, mohou být i přes tento hendikep viditelným místem pomoci druhým. I pro větší a velké sbory se nabízí možnost sdílet své nápady, vzájemně si vypomáhat, vědět o sobě. Synergie v rámci okrsku, vzájemná podpora, inspirace a doplňování se je podstatou spolupráce sborů v rámci okrsku. České sdružení je takto tvořeno sedmi okrsky.

Mapa okrsků

7okrsku-a

Rada okrsku

Konference Českého sdružení v roce 2015 rozhodla:

„Doporučujeme, aby na každém okrsku ČS vznikla rada okrsku, jejímiž členy budou oblastní kazatel, kazatelé dané oblasti, starší a vedoucí sborů a skupin okrsku, koordinátoři jednotlivých oblastí práce v církvi podle místních potřeb (děti a Pathfinder, mládež, KD, misie atd.). Úkolem rady okrsku bude koordinovat práci sborů v celé oblasti, podporovat vzájemnou spolupráci sborů a prostřednictvím svého oblastního kazatele a svého člena VČS se podílet na rozhodnutích vedení ČS a VČS“.

Základní činnost:

 • koordinace oddělení v rámci okrsku (sdílení schopností, synergie)
 • vzdělávání laiků / laických kazatelů
 • společná setkávání sborů v rámci okrsku
 • formulování postojů k otázkám v církvi (diskutování postojů pro VČS)

Okrsková rada

Spolupráce musí být přirozená a užitečná pro sbory

Základní spolupráce v rámci okrsku

 • Vzájemně o sobě vědět
  • Vědět o svých potřebách
  • Vědět o svých možnostech (čím jedinečným můžeme posloužit ve svém okolí)
 • Sdílet své nápady, zkušenosti, obdarované jedince
 • Mít osobní i pracovní kontakty na úrovni
  • Kazatelů
  • Starších a vedoucích sborů
  • Základních oddělení sborů (KP, mládež, misie, KD apod.)

Nástavbová spolupráce

 • Společné vzdělávání laických kazatelů
 • Klub pathfinder – společné víkendové akce pro děti, společný tábor
 • Společná setkávání mládeže v regionu
 • Misie v regionu (okrsek se skládá ze sborů i býlích míst)
 • Správa nemovitostí církve v regionu (sdílení kapacit a zdrojů)

Hledání společných postojů – větší vliv na směrování církve

 • Zástupce okrsku ve VČS (laik, kazatel)
 • Zástupce okrsku v komisích církve (odborné komise ČS, oddělení misie apod.)

Společné práce – šlehačka na dortu

 • Okrskové setkání sborů
 • Specializace kazatelů – služba napříč okrskem (kazatelé pracující v týmu)
 • Zastřešení malých sborů (velikostí spíše skupin) pod střechu větších sborů
 • KD aktivity pro cílové skupiny (rozvedení, osamocení, mladí manželé, rodiny, senioři, ženy, muži apod.)
 • Společná školení (např. SŠ, DSŠ apod.)
 • Propojování vrstevníků a zájmových skupin v rámci okrsku.

Okrsková rada

 • Potřebuje svolavatele (vedoucího rady)
 • Měla by mít stanoveno, kdo se jí za sbory účastní (kazatelé, starší, vedoucí oddělení apod.)
 • Měla by se dohodnout na periodě setkání (byť by prioritou měla být skutečná potřeba)