Život církve se skládá z celé mozaiky různých akcí a aktivit. Nejvíce jich probíhá samozřejmě na místní úrovni, jsou tedy organizovány sbory. Zde najdete ty velké akce, které mohou zajímat větší množství lidí.  

Read-3048651__340

Vzdělávací program

Vzdělávací program církve pro ty, kteří chtějí vědět, růst a sloužit. Po několika letech chceme opět nabídnout určitou formu vzdělávání pro každého, kdo ve sboru / skupině slouží, nebo prostě jen chce růst ve svém teologickém poznání. Chceme tím pomoci všem, kdo spoluutvářejí sbory, slouží kázáním, vedou sobotní školu, navštěvují potřebné, představují evangelium hledajícím...
Více zde