“Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Každého dne pobývali svorně v chrámu a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.” (Skutky 2,41-42.46-47.)

Buňkové skupiny (též holistické skupiny nebo skupiny s komplexní náplní) jsou takové skupiny, jejichž náplní není např. pouze studium Bible nebo modlitby, ale jejich součástí je vzájemné společenství, uctívání (modlitby, chvály a zpěv), slovo (studium Písma s aplikací) a také společné evangelizační aktivity skupiny pro přátele. Takové prostředí poskytuje prostor pro křesťanský růst, vzájemnou podporu i začleňování přátel. Perspektivou skupinky je její početní růst a následné dělení (buňka).

Zde najdete odkazy na podrobnější texty a materiály k buňkovým skupinám a skupinkám osobního růstu.

Představení principů fungování holistických buňkových skupin a cesta učednictví – Donald C. James