Aktivity Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice

,
4.q 008

Nabízíme vám ohlédnutí za činností Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice, a to za poslední čtvrtletí uplynulého roku 2022. Jak to tak bývá, závěr roku je velmi bohatý na události. A je to moc dobře! Vyzkoušeli jsme si během covidového lockdownu, že věci, které bereme jako samozřejmost, se mohou stát vytouženou vzácností. Tak jsme v Adře Pánu Bohu moc vděční za všechny ty krásné aktivity, které jsme mohli společně pro druhé vykonat. A teď pěkně popořádku…

Čtvrté čtvrtletí jsme otevřeli trochu netradičně celorepublikovým ADRA během, který nesl podtitul „Běžím proti samotě“. Osamělost a samota jsou produkty této doby a dotýkají se spousty lidí okolo nás. A tak téma ve společnosti zarezonovalo. Do benefičního běhu na podporu dobrovolnictví v regionech se zapojilo přes 800 běžců a vybralo se 263 730 Kč! V budějovické Stromovce jsme se k běhu připojili v úterý 4. 10. a prožili jsme spolu odpoledne v krásné atmosféře.

4q-001

Velkým tématem našeho DC je rozvoj dobrovolnictví v domácnostech. V současné době máme 10 pilotních domácností a rádi bychom se dostali v průběhu příštího roku na 15–20. Máme radost, že jsme se dvěma klientkami mohli oslavit jejich životní jubilea a popřát jim ke kulatým narozeninám. Je úžasné vidět, že si člověk může zachovat radostnou mysl a eleganci i ve věku, který začíná osmičkou!

Ukrajinské komunitní centrum Nadija se přestěhovalo v říjnu do nových prostor. Stále úspěšně fungují kurzy českého jazyka díky Marušce Baidalové a konverzační setkávání díky našim vytrvalým dobrovolníkům. Protože je o kurzy i konverzace stále zájem, plánujeme k radosti účastníků pokračovat až do června 2023.

4q-002

Na konci října se tradičně všichni vedoucí českých dobrovolnických center vypravili do Prahy na setkání s administrátory Českého sdružení CASD, aby odprezentovali činnost ADRY v jednotlivých regionech. Je to vždy obohacující setkání, kdy se vzájemně potěšíme a povzbudíme. Poslední říjnovou středu naopak do Českých Budějovic zavítalo vedení ADRY zastoupené panem ředitelem Radomírem Špinkou a vedoucím dobrovolnických center Petrem Adamusem. Strávili jsme společně milý čas nejen v naší Adře, ale také v ukrajinském centru Nadija a v neposlední řadě s našimi dobrovolnicemi a jejich klientkami v Domově pro seniory Hvízdal.

4q-003

Listopad byl kromě všeho jiného ve znamení třech důležitých akcí. V prvním týdnu se konala velká podzimní supervize. A tak se Čajovna mohla zaplnit našimi milými dobrovolníky. Hlavním hostem večera byla Miroslava Illetšková – zástupkyně ředitele a vedoucí ekonomického oddělení organizace ADRA. Provedla nás důležitými událostmi roku 2022 a ohlédla se také za setkáním finančníků poboček ADRY z celého světa, které se letos v říjnu uskutečnilo v Praze. Supervizní aktivitou nás tradičně provedl Petr Adame, který se tentokrát zaměřil na téma vděčnosti. Druhou akcí, která se v listopadu koná pravidelně každý rok, byla třídenní porada vedoucích všech center ADRY. Setkali jsme se nedaleko Nového Města na Moravě. Cílem bylo zrekapitulovat uplynulé období a naplánovat kapacity i finanční zdroje na další rok. Na konci listopadu jsme v Adře přivítali zástupce neziskových organizací z Jihočeského kraje. Pod záštitou Národní asociace dobrovolnictví jsme uspořádali Kulatý stůl jihočeských organizací pracujících s dobrovolníky. Díky této platformě můžeme vzájemně sdílet svoje zkušenosti, plánovat společné aktivity na podporu dobrovolnictví v našem regionu a zkrátka probrat, co nás trápí i těší.

4q-004

Prosinec! Měsíc, který je každý rok nejintenzivnější. 5. prosince všechna dobrovolnická centra oslavila (většinou prací 😊) Mezinárodní den dobrovolníků. Hned na to se dobrovolníci převlékli do kostýmů a vyrazili připravit Mikulášskou besídku. U nás jsme nachystali rovnou dvě nadílky – jednu pro babičky a dědečky v Domově pro seniory Hvízdal a druhou pro ukrajinské děti v Komunitním centru Nadija. Je velkou předností přinést trochu radosti k lidem, kteří to potřebují. Je jedno, jestli ji přinášíte těm, kterým je osm nebo osmdesát. Ta vděčnost v očích je úplně stejná!

4q-005
4q-006

Před Vánoci jsme po dvouleté pauze opět otevřeli ADRA stánek na adventních a staročeských trzích v Českých Budějovicích. Díky široké základně opravdu šikovných dobrovolnic jsme měli stánek opět plný nádherných ručně vyráběných výrobků a dobrůtek. Kromě toho, že jsme „vyfasovali“ nejstudenější týden v roce, nás trochu potrápilo, že náš stánek byl na jiném místě než v předchozích letech, a tak nás našlo méně lidí, než jsme doufali. Ale díky věrným odběratelům našich krásných výrobků bude i tento rok příspěvek na rozvoj dobrovolnické služby dostatečný.

Díky štědrému daru vitamínu C, který dostala všechna dobrovolnická centra ADRY, mohou podpořit svoji imunitu nejen naši klienti a zaměstnanci v přijímajících organizacích, ale také všichni Adráci, dobrovolníci a klienti UKC Nadija. Máme radost, že i tentokrát se s námi do vyrábění vánočních přáníček pro babičky a dědečky zapojili žáci některých místních základních a mateřských škol. A tak kromě „Céčka“ naše klienty potěšila i osobní přáníčka od dětí. Milým finálem loňského roku byl tradiční vánoční koncert v českobudějovickém sboru CASD, kam kromě svých přátel a rodin zveme také všechny dobrovolníky. Chceme jim nabídnout možnost zastavit se v předvánočním spěchu a zaposlouchat se do připravených písní a duchovního slova. Ne všichni mají ale možnost přijít na koncert osobně. Mám na mysli hlavně naše klienty. A tak se každý rok s vánočním programem, naším kazatelem a skupinou Za Světlem třeba za těmi z Hvízdalu vypravujeme osobně.

4q-007

Dobrovolnická služba může mít různé podoby. Radujeme se ze všech dobrovolníků. Dávají to nejcennější – svůj čas, energii, schopnosti… Každý je jiný, a tak přináší jiné obohacení. Někdo pravidelně navštěvuje klienty v zařízení nebo v domácnosti. Někdo pro ně připravuje programy – od cestopisných přednášek, přes aktivizaci pomocí reborn panenek nebo krásných poníků, po kurzy vaření kávy. Jiní zase pomáhají s akcemi, které pro klienty chystáme. Další dobrovolníci přiloží ruku k dílu přímo v našem centru a tak mohou fungovat věci, které by jinak byly nad síly jednoho vedoucího pracovníka.

Zkrátka z celého srdce DĚKUJI VÁM VŠEM za přízeň, podporu praktickou i finanční, za vaše modlitby. Bez Božího požehnání a vedení by to celé nedávalo smysl. Na závěr připojuji pro povzbuzení vaše i moje zaslíbení z Davidova Žalmu 37,3-5: „Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.“

Iva Kyselová, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice

Více informací o tom, co se v centru děje, najdete na webu, FB a Instagramu:

Související

Tábor sh 2024

Indiánský tábor Severní hvězdy

Začaly prázdniny – pro spoustu dětí příslib táborů a společně stráveného času plného her a dobrodružství. Tábořiště jsou díky mnoha dobrovolníkům postavená a připravená na své první dětské návštěvníky.  Letní tábor oblasti Severní hvězda Klubu Pathfinder je v plném proudu a pomalu se chýlí ke konci. 70 dětí z oblasti...
čti dále
Miki-náhledovka

Ako som v Příbrami rozdával zmrzlinu

„Ahoj Miki, srdečně tě zvu na akci do Příbrami, kterou organizuje naše dobrovolnické centrum ADRA poslední den školního roku.“ Tak znel začiatok sms správy, ktorú mi poslala jeho vedúca, Anička Simaková. Pretože Příbram je mesto, kde budem pôsobiť ako kazateľ Českého združenia a pretože chcem postupne poznávať aktivity pre verejnosť,...
čti dále