Aktivity Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice

,
4.q 008

Nabízíme vám ohlédnutí za činností Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice, a to za poslední čtvrtletí uplynulého roku 2022. Jak to tak bývá, závěr roku je velmi bohatý na události. A je to moc dobře! Vyzkoušeli jsme si během covidového lockdownu, že věci, které bereme jako samozřejmost, se mohou stát vytouženou vzácností. Tak jsme v Adře Pánu Bohu moc vděční za všechny ty krásné aktivity, které jsme mohli společně pro druhé vykonat. A teď pěkně popořádku…

Čtvrté čtvrtletí jsme otevřeli trochu netradičně celorepublikovým ADRA během, který nesl podtitul „Běžím proti samotě“. Osamělost a samota jsou produkty této doby a dotýkají se spousty lidí okolo nás. A tak téma ve společnosti zarezonovalo. Do benefičního běhu na podporu dobrovolnictví v regionech se zapojilo přes 800 běžců a vybralo se 263 730 Kč! V budějovické Stromovce jsme se k běhu připojili v úterý 4. 10. a prožili jsme spolu odpoledne v krásné atmosféře.

4q-001

Velkým tématem našeho DC je rozvoj dobrovolnictví v domácnostech. V současné době máme 10 pilotních domácností a rádi bychom se dostali v průběhu příštího roku na 15–20. Máme radost, že jsme se dvěma klientkami mohli oslavit jejich životní jubilea a popřát jim ke kulatým narozeninám. Je úžasné vidět, že si člověk může zachovat radostnou mysl a eleganci i ve věku, který začíná osmičkou!

Ukrajinské komunitní centrum Nadija se přestěhovalo v říjnu do nových prostor. Stále úspěšně fungují kurzy českého jazyka díky Marušce Baidalové a konverzační setkávání díky našim vytrvalým dobrovolníkům. Protože je o kurzy i konverzace stále zájem, plánujeme k radosti účastníků pokračovat až do června 2023.

4q-002

Na konci října se tradičně všichni vedoucí českých dobrovolnických center vypravili do Prahy na setkání s administrátory Českého sdružení CASD, aby odprezentovali činnost ADRY v jednotlivých regionech. Je to vždy obohacující setkání, kdy se vzájemně potěšíme a povzbudíme. Poslední říjnovou středu naopak do Českých Budějovic zavítalo vedení ADRY zastoupené panem ředitelem Radomírem Špinkou a vedoucím dobrovolnických center Petrem Adamusem. Strávili jsme společně milý čas nejen v naší Adře, ale také v ukrajinském centru Nadija a v neposlední řadě s našimi dobrovolnicemi a jejich klientkami v Domově pro seniory Hvízdal.

4q-003

Listopad byl kromě všeho jiného ve znamení třech důležitých akcí. V prvním týdnu se konala velká podzimní supervize. A tak se Čajovna mohla zaplnit našimi milými dobrovolníky. Hlavním hostem večera byla Miroslava Illetšková – zástupkyně ředitele a vedoucí ekonomického oddělení organizace ADRA. Provedla nás důležitými událostmi roku 2022 a ohlédla se také za setkáním finančníků poboček ADRY z celého světa, které se letos v říjnu uskutečnilo v Praze. Supervizní aktivitou nás tradičně provedl Petr Adame, který se tentokrát zaměřil na téma vděčnosti. Druhou akcí, která se v listopadu koná pravidelně každý rok, byla třídenní porada vedoucích všech center ADRY. Setkali jsme se nedaleko Nového Města na Moravě. Cílem bylo zrekapitulovat uplynulé období a naplánovat kapacity i finanční zdroje na další rok. Na konci listopadu jsme v Adře přivítali zástupce neziskových organizací z Jihočeského kraje. Pod záštitou Národní asociace dobrovolnictví jsme uspořádali Kulatý stůl jihočeských organizací pracujících s dobrovolníky. Díky této platformě můžeme vzájemně sdílet svoje zkušenosti, plánovat společné aktivity na podporu dobrovolnictví v našem regionu a zkrátka probrat, co nás trápí i těší.

4q-004

Prosinec! Měsíc, který je každý rok nejintenzivnější. 5. prosince všechna dobrovolnická centra oslavila (většinou prací 😊) Mezinárodní den dobrovolníků. Hned na to se dobrovolníci převlékli do kostýmů a vyrazili připravit Mikulášskou besídku. U nás jsme nachystali rovnou dvě nadílky – jednu pro babičky a dědečky v Domově pro seniory Hvízdal a druhou pro ukrajinské děti v Komunitním centru Nadija. Je velkou předností přinést trochu radosti k lidem, kteří to potřebují. Je jedno, jestli ji přinášíte těm, kterým je osm nebo osmdesát. Ta vděčnost v očích je úplně stejná!

4q-005
4q-006

Před Vánoci jsme po dvouleté pauze opět otevřeli ADRA stánek na adventních a staročeských trzích v Českých Budějovicích. Díky široké základně opravdu šikovných dobrovolnic jsme měli stánek opět plný nádherných ručně vyráběných výrobků a dobrůtek. Kromě toho, že jsme „vyfasovali“ nejstudenější týden v roce, nás trochu potrápilo, že náš stánek byl na jiném místě než v předchozích letech, a tak nás našlo méně lidí, než jsme doufali. Ale díky věrným odběratelům našich krásných výrobků bude i tento rok příspěvek na rozvoj dobrovolnické služby dostatečný.

Díky štědrému daru vitamínu C, který dostala všechna dobrovolnická centra ADRY, mohou podpořit svoji imunitu nejen naši klienti a zaměstnanci v přijímajících organizacích, ale také všichni Adráci, dobrovolníci a klienti UKC Nadija. Máme radost, že i tentokrát se s námi do vyrábění vánočních přáníček pro babičky a dědečky zapojili žáci některých místních základních a mateřských škol. A tak kromě „Céčka“ naše klienty potěšila i osobní přáníčka od dětí. Milým finálem loňského roku byl tradiční vánoční koncert v českobudějovickém sboru CASD, kam kromě svých přátel a rodin zveme také všechny dobrovolníky. Chceme jim nabídnout možnost zastavit se v předvánočním spěchu a zaposlouchat se do připravených písní a duchovního slova. Ne všichni mají ale možnost přijít na koncert osobně. Mám na mysli hlavně naše klienty. A tak se každý rok s vánočním programem, naším kazatelem a skupinou Za Světlem třeba za těmi z Hvízdalu vypravujeme osobně.

4q-007

Dobrovolnická služba může mít různé podoby. Radujeme se ze všech dobrovolníků. Dávají to nejcennější – svůj čas, energii, schopnosti… Každý je jiný, a tak přináší jiné obohacení. Někdo pravidelně navštěvuje klienty v zařízení nebo v domácnosti. Někdo pro ně připravuje programy – od cestopisných přednášek, přes aktivizaci pomocí reborn panenek nebo krásných poníků, po kurzy vaření kávy. Jiní zase pomáhají s akcemi, které pro klienty chystáme. Další dobrovolníci přiloží ruku k dílu přímo v našem centru a tak mohou fungovat věci, které by jinak byly nad síly jednoho vedoucího pracovníka.

Zkrátka z celého srdce DĚKUJI VÁM VŠEM za přízeň, podporu praktickou i finanční, za vaše modlitby. Bez Božího požehnání a vedení by to celé nedávalo smysl. Na závěr připojuji pro povzbuzení vaše i moje zaslíbení z Davidova Žalmu 37,3-5: „Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.“

Iva Kyselová, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice

Více informací o tom, co se v centru děje, najdete na webu, FB a Instagramu:

Související

Foto 24_1

Dobrovolnické centrum ADRA Chomutov

Na začátku roku jsme zavzpomínali na příjemné akce z loňska. Hodně radosti nám udělalyohlasy a rozesmáté tváře seniorů v DpS na Písečné, když jsme za nimi v květnu přivezli poníky ze stáje v Přeskakách. Také nám zlepšily den fotografie řádících dětí ze zářijové akce „ADRAden – přivítání nového školního roku“, z prosincové „Mikulášské“ v našem...
čti dále
20240407_160823

Konference ČS zvolila nové vedení sdružení

Neděle 7.4.2024 byla dnem, ve kterém se setkali delegáti sborů ČS CASD, aby zhodnotili uplynulé konferenční období a aby diskutovali a rozhodovali o tématech, které jsou v církvi a ve sborech živé a aktuální, ale také, aby zvolili nové představitele sdružení a výbor. Navzdory slunečnému počasí na konferenci přicestovalo 132...
čti dále