Klub Pathfinder zve – staň se šerpou!

Radcak-nahledovka
V letošním roce proběhne další běh rádcovského kurzu, který připravuje zájemce ve věku 15 až 18 let na roli rádce v oddílu Klubu Pathfinder. Kurz s názvem ŠERPA a kapacitou 30 účastníků proběhne ve třech setkáních, jde o dvě víkendovky v dubnu a říjnu a jeden týdenní pobyt o prázdninách...
čti dále
Bible

Růst církve

Adventistický teologický institut (ATI) pořádá v Brně teologickou konferenci na téma Růst církve. Akce se bude konat v neděli 13. listopadu od 9 do cca 17 hodin v brněnské modlitebně Církve adventistů sedmého dne na ulici Střední 10. Přednášejícími budou teologové, učitelé, kazatelé a vedoucí pracovníci církve: Marek Harastej, Oldřich...
čti dále
Nahleddccb

Archa pomoci – dobrovolnický program poskytující praktickou pomoc a poradenství

Zveme Vás na seminář: Jak pečovat o své blízké v domácím prostředí, který se uskuteční v neděli 23. 10. 2022 v Praze. Seminář bude zaměřen na témata:Jak zvládat dlouhodobou péči o blízkého?Spolupráce a vztahy mezi pečujícím a opečovávaným.Jak si usnadnit polohování, přesuny i celkovou péči o druhého na lůžku.Seminářem bude provázet...
čti dále
Sglt nahled

Chcete se naučit vést malé skupinky?

V létě jsme měli možnost prožít krásný Biblický týden na Vysočině, kde byl řečníkem László Szabó, profesor misiologie ve Friedensau. V čem to bylo tak dobré?– poznali jsme jej jako člověka, který miluje Ježíše a přemýšlí, jak jej lidem představit– to, co říká, není teorie, ale má to vyzkoušené v praxi– to,...
čti dále
Read-3048651__340

Vzdělávací program církve pro ty, kteří chtějí vědět, růst a sloužit.

Po několika letech chceme opět nabídnout určitou formu vzdělávání pro každého, kdo ve sboru / skupině slouží, nebo prostě jen chce růst ve svém teologickém poznání. Chceme tím pomoci všem, kdo spoluutvářejí sbory, slouží kázáním, vedou sobotní školu, navštěvují potřebné, představují evangelium hledajícím apod. Je nasnadě, že ne vše může obsáhnout...
čti dále