Klub Pathfinder má nové akreditované vůdce

,
Zvv nahled

V areálu teologického semináře Církve adventistů sedmého dne v Sázavě probíhalo od pátku 24. do úterý 28. září závěrečné soustředění pro budoucí vůdce Klubu Pathfinder.

Tento ministerstvem školství a tělovýchovy akreditovaný kurz pro hlavní vedoucí táborů mívá více částí, kromě víkendových pobytů to pak bývá týdenní soustředění v přírodě, kde se program mísí z teoretických znalostí a jejich praktického prožívání a procvičování.

Na tomto setkání, které vedl 5členný lektorský tým v čele s Tomášem Špácem, vedoucím Klubu Pathfinder v Čechách, se účastníci věnovali studijním blokům z psychologie, pedagogiky, práva – z pohledu organizování dětských letních táborů – dále tábornictví, hře jako nástroji a určitý čas byl vyhrazen i duchovním prožitkům. V pátek večer tak mohli frekventanti vyrazit do blízkého lesa na duchovní pouť, kde každý sám mohl prožít čas v zamyšlení nad připravenými duchovními úkoly. V sobotu byl tématem Komenský a v souvislosti s ním práce s chybami, pak výprava do přírody a land art.

Účastníci kurzu jsou většinou dlouholetí členové, rádcové a někteří i vedoucí pathfindeřích oddílů, proto nechyběla práce s metodikami, které má KP rozděleny dle věku dětí, a také seminář o tom, jak s dětmi systematicky pracovat v oddílech, na schůzkách, výpravách, jak si připravit celoroční plán a stanovit cíle, kam s dětmi během roku dojít.

Kurz absolvovalo 12 účastníků, všichni prošli závěrečným testem a součástí jejich úspěšného dokončení kurzu je i závěrečná práce, což je vytvoření a napsání celotáborové hry.

„Na kurzu se sešla skvělá parta lidí,“ uvedl Tomáš Špác. „Pro náš lektorský tým bylo velmi příjemné trávit čas s lidmi, kterým jde o vzdělávání se v práci s dětmi, ale i o týmového ducha. Sami účastníci vyjádřili, že být pathfinderem znamená „být součástí velké rodiny“.“

Více o činnosti Klubu Pathfinder najdete na www.pathfinder.cz.

Související

5cd954550b824

Dobrodružství s Komenským

Robinzonáda je každoroční víkendová akce pro děti, kde se obvykle věnují skautským a pohybovým dovednostem s vzdělávacím motivem. Letošní ročník s názvem Projekt Amos slibuje setkání s tímto velikánem a mnoho dalších dobrodružství a uskuteční se od 13. do 15. května v Lanškrouně. Na této jarní akci se každoročně setkává...
čti dále
Taborak

Jsi 30+ a pracuješ rád s dětmi?

Pak je tady pro Tebe vůdcovský kurz 30+ organizovaný Klubem Pathfinder, kde můžeš načerpat zkušenosti od druhých, dovzdělat se a nabrat další inspiraci pro práci s dětmi, kterým se věnuješ, nebo se jim věnovat chceš. Co Ti kurz přinese? Akreditovaný certifikát MŠMT, který tě opravňuje k vedení letních dětských táborů....
čti dále