Lidé nacházejí bezpečí v církvi. Představujeme SafePoint.

,
Křest náhledovka

„Pohřbi svého vnitřního dinosaura,“ zaznělo v křestním kázání v Praze. Dne 3. září 2022 totiž proběhl ve Vltavě křest a přijetí několika nových členů do Církve adventistů sedmého dne. Následovala společná oslava vyjadřující radost z rozrůstajícího se nově založeného pražského společenství SafePoint.

Pokřtěná Natálie dlouho ve svém životě hledala něco hlubšího. Navštívila několik církví, až nakonec po mnoha letech objevila své duchovní útočiště v církvi adventistů, která opětovala její upřímný a hluboký zájem o Bibli. Daniela a Dagmar, které vstoupily do církve na vyznání víry, touží Bohu sloužit v konkrétní duchovní rodině SafePoint, a pokračovat tak v Ježíšově službě, která nebesa přibližovala zemi.

SafePoint je společenství Církve adventistů sedmého dne fungující od září 2022 v pražském Karlíně. Je to otevřené společenství, které chce být ve své víře autentické, pestré a respektující vzájemné odlišnosti.

Kontaktní informace najdete zde.

Související

Sbor nahledovka

Předvánoční koncert smíchovského pěveckého sboru

V sobotu 2. prosince v 17 hodin jste srdečně zváni do modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkova 57, ke společnému ztišení v adventním času a poslechu hudby, zpěvu, přednesu a svátečního slova v podání smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů. Koncert pod vedením sbormistryně Lenky Říhové...
čti dále
Nahled vinohrady

Ty taky? Aneb, proč je lepší nebýt sám.

První prosincová sobota bude ve sboru Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech patřit rodinám. Program dětské bohoslužby začne v 9:30 hodin, a to představením Divadla Víti Marčíka v Basementu, podzemních prostorách vinohradského kostela. Zároveň se můžete účastnit pravidelného studia Bible v hlavním sále modlitebny. Od 11 hodin jste...
čti dále