Lidé nacházejí bezpečí v církvi. Představujeme SafePoint.

,
Křest náhledovka

„Pohřbi svého vnitřního dinosaura,“ zaznělo v křestním kázání v Praze. Dne 3. září 2022 totiž proběhl ve Vltavě křest a přijetí několika nových členů do Církve adventistů sedmého dne. Následovala společná oslava vyjadřující radost z rozrůstajícího se nově založeného pražského společenství SafePoint.

Pokřtěná Natálie dlouho ve svém životě hledala něco hlubšího. Navštívila několik církví, až nakonec po mnoha letech objevila své duchovní útočiště v církvi adventistů, která opětovala její upřímný a hluboký zájem o Bibli. Daniela a Dagmar, které vstoupily do církve na vyznání víry, touží Bohu sloužit v konkrétní duchovní rodině SafePoint, a pokračovat tak v Ježíšově službě, která nebesa přibližovala zemi.

SafePoint je společenství Církve adventistů sedmého dne fungující od září 2022 v pražském Karlíně. Je to otevřené společenství, které chce být ve své víře autentické, pestré a respektující vzájemné odlišnosti.

Kontaktní informace najdete zde.

Související

Cheban náhledovka

O službě Bohu i lidem v rozhovoru s Jevgenijem Chebanem

Jevgenij Cheban je kazatelem Církve adventistů sedmého dne v Praze. Má na starost dva sbory převážně ukrajinských věřících. Do toho většího, v počtu přibližně sto šedesáti lidí, přicházejí také Bělorusové, Rusové a Moldavané. Menší „sbor“, založený minulý rok, tvoří z devadesáti procent uprchlíci. Péčí o věřící této skupiny byl pověřen, spolu s Jevgenijem Chebanem,...
čti dále
Kouření náhledovka

Svobodně dýchej 2023

Motivačně odvykací kurz „Svobodně dýchej“ je unikátní program, který vám pomůže vybojovat důležitý zápas s návykem kouření. Pomůže Vám nalézt důvody, proč je rozumné a dobré přestat kouřit, podepře Vaši vůli a prakticky poradí, „jak na to“. Záměrem celého programu je skutečně Vám pomoci přestat kouřit, nejedná se o žádný prodej...
čti dále