Plzeňská modlitebna i se zahradou slouží veřejnosti

,
Kvksbor

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne, postavená v roce 2010 v Plzni ve Skvrňanech, slouží nejen ke konání bohoslužeb. Spolu se zahradou a sportovním hřištěm nabízí kulturní a volnočasový program pro obyvatele z nejbližšího okolí. Z pochopitelných důvodů nejvyužívanější – přibližně osmdesáti rodinami s dětmi – je zahrada obklopující modlitebnu. V bezpečném a na čip uzavíratelném prostředí se nachází dětské hřiště se skluzavkou, houpačkami, pískovištěm i dalším mobiliářem včetně laviček a ohniště pro posezení. Během celého roku, především však v čase jara a podzimu, zde průběžně probíhají různé akce zaměřené především na rodiny s dětmi.

KVK centrum (Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum zřízené církví v rámci zdejší modlitebny) nabízí rovněž aktivity uvnitř budovy. Ve čtyřech skupinách se tu schází čtyřicet pět dětí v Klubu Pathfinder a pravidelně sem docházejí i děti do keramického kroužku, na doučování angličtiny a také na náboženství.

Cílem KVK centra je vytváření bezpečného prostředí pro obyvatele sídliště, v jehož centru modlitebna se zahradou stojí. Odpovědnost za provoz i dlouhodobé zajištění volnočasových aktivit nese koordinátorka Pavla Obracaníková. Ta má na starost také pravidelné setkávání Rodičovského klubu, určeného dětem od čtyř let a jejich doprovodu.

Během celého roku zde probíhají i akce pro širší veřejnost. „Ještě v tomto měsíci, ve středu 23. listopadu, v rámci akce mnoha dalších sborů, kostelů, farností i modliteben po celé České republice, chceme myslet na pronásledované pro víru z celého světa,“ říká duchovní, Daniel Hrdinka. „Součástí tohoto připomínání je osvícení kostelů červenou barvou. I u nás v Plzni – Skvrňanech chceme nasvítit červeně naši modlitebnu.“

V pondělí 28. listopadu se v KVK centru chystá rozsvícení Ochranovské hvězdy a v adventní době, 4. prosince, jsou pro děti připraveny v areálu modlitebny dílničky a divadlo. Poslední akcí KVK centra v tomto roce pak bude 24. prosince Půlnoční bohoslužba.

Související

Img_4307

Letní přesuny kazatelů pokračují v celém Českém sdružení

V sobotu 22. června 2024 se sbory Mladá Boleslav, Jičín, Turnov a skupiny Železný Brod a Lipník rozloučily se svým dosavadním kazatelem Stanislavem Lancem, jeho manželkou Marií a dcerami Simonou a Hanou, kteří odcházejí na nové kazatelské místo v Hradci Králové. Stanislav Lanc bude mít na starosti ještě sbory Jaroměř...
čti dále
Srdce nahledovka

PRIMA VZTAHY – Manželská setkání

Milí manželé, máme radost, že i v tomto roce, v termínu 28. července až 4. srpna 2024, budeme mít příležitost společně prožít Manželská setkání v malebném prostředí Moravského Toskánska v hotelu Selský dvůr ve Strážovicích (Strážovice 230, GPS: 49,008831 17,04103). Manželská setkání jsou týdenní edukativně-relaxační pobyt pro manželské páry zaměřující se na obnovu, prohloubení...
čti dále