Plzeňská modlitebna i se zahradou slouží veřejnosti

,
Kvksbor

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne, postavená v roce 2010 v Plzni ve Skvrňanech, slouží nejen ke konání bohoslužeb. Spolu se zahradou a sportovním hřištěm nabízí kulturní a volnočasový program pro obyvatele z nejbližšího okolí. Z pochopitelných důvodů nejvyužívanější – přibližně osmdesáti rodinami s dětmi – je zahrada obklopující modlitebnu. V bezpečném a na čip uzavíratelném prostředí se nachází dětské hřiště se skluzavkou, houpačkami, pískovištěm i dalším mobiliářem včetně laviček a ohniště pro posezení. Během celého roku, především však v čase jara a podzimu, zde průběžně probíhají různé akce zaměřené především na rodiny s dětmi.

KVK centrum (Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum zřízené církví v rámci zdejší modlitebny) nabízí rovněž aktivity uvnitř budovy. Ve čtyřech skupinách se tu schází čtyřicet pět dětí v Klubu Pathfinder a pravidelně sem docházejí i děti do keramického kroužku, na doučování angličtiny a také na náboženství.

Cílem KVK centra je vytváření bezpečného prostředí pro obyvatele sídliště, v jehož centru modlitebna se zahradou stojí. Odpovědnost za provoz i dlouhodobé zajištění volnočasových aktivit nese koordinátorka Pavla Obracaníková. Ta má na starost také pravidelné setkávání Rodičovského klubu, určeného dětem od čtyř let a jejich doprovodu.

Během celého roku zde probíhají i akce pro širší veřejnost. „Ještě v tomto měsíci, ve středu 23. listopadu, v rámci akce mnoha dalších sborů, kostelů, farností i modliteben po celé České republice, chceme myslet na pronásledované pro víru z celého světa,“ říká duchovní, Daniel Hrdinka. „Součástí tohoto připomínání je osvícení kostelů červenou barvou. I u nás v Plzni – Skvrňanech chceme nasvítit červeně naši modlitebnu.“

V pondělí 28. listopadu se v KVK centru chystá rozsvícení Ochranovské hvězdy a v adventní době, 4. prosince, jsou pro děti připraveny v areálu modlitebny dílničky a divadlo. Poslední akcí KVK centra v tomto roce pak bude 24. prosince Půlnoční bohoslužba.

Související

Odpoutany ,uz nahled

„Odpojený muž“ aneb jak se mají mladí muži v dnešním světě

Sbor Církve adventistů sedmého dne v Českých Budějovicích vás srdečně zve na svou další pondělní on-line přednášku, tentokrát s hostem a řečníkem Mgr. Jiřím Kounem, který se bude zamýšlet nad neschopností dnešních mladíků dospět a odolat nástrahám virtuální reality. Přednáška s tématem „Odpojený muž“ proběhne v pondělí 27. března v...
čti dále
Havlbrod07

„Nabízíme atmosféru přijetí,“ říká kazatel a vězeňský kaplan Aleš Kocián

Havlíčkův Brod, okresní město s přibližně dvaadvaceti tisíci obyvateli, leží v samotném středu naší republiky na řece Sázavě. Letos v měsíci říjnu bude toto město už po třiatřicáté hostit knižní veletrh. Samo sebou, velkostí ho lze těžko srovnat třeba s knižním veletrhem lipským nebo frankfurtským, ale mnozí odborníci, tedy nakladatelé a knižní znalci především,...
čti dále