Plzeňská modlitebna i se zahradou slouží veřejnosti

,
Kvksbor

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne, postavená v roce 2010 v Plzni ve Skvrňanech, slouží nejen ke konání bohoslužeb. Spolu se zahradou a sportovním hřištěm nabízí kulturní a volnočasový program pro obyvatele z nejbližšího okolí. Z pochopitelných důvodů nejvyužívanější – přibližně osmdesáti rodinami s dětmi – je zahrada obklopující modlitebnu. V bezpečném a na čip uzavíratelném prostředí se nachází dětské hřiště se skluzavkou, houpačkami, pískovištěm i dalším mobiliářem včetně laviček a ohniště pro posezení. Během celého roku, především však v čase jara a podzimu, zde průběžně probíhají různé akce zaměřené především na rodiny s dětmi.

KVK centrum (Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum zřízené církví v rámci zdejší modlitebny) nabízí rovněž aktivity uvnitř budovy. Ve čtyřech skupinách se tu schází čtyřicet pět dětí v Klubu Pathfinder a pravidelně sem docházejí i děti do keramického kroužku, na doučování angličtiny a také na náboženství.

Cílem KVK centra je vytváření bezpečného prostředí pro obyvatele sídliště, v jehož centru modlitebna se zahradou stojí. Odpovědnost za provoz i dlouhodobé zajištění volnočasových aktivit nese koordinátorka Pavla Obracaníková. Ta má na starost také pravidelné setkávání Rodičovského klubu, určeného dětem od čtyř let a jejich doprovodu.

Během celého roku zde probíhají i akce pro širší veřejnost. „Ještě v tomto měsíci, ve středu 23. listopadu, v rámci akce mnoha dalších sborů, kostelů, farností i modliteben po celé České republice, chceme myslet na pronásledované pro víru z celého světa,“ říká duchovní, Daniel Hrdinka. „Součástí tohoto připomínání je osvícení kostelů červenou barvou. I u nás v Plzni – Skvrňanech chceme nasvítit červeně naši modlitebnu.“

V pondělí 28. listopadu se v KVK centru chystá rozsvícení Ochranovské hvězdy a v adventní době, 4. prosince, jsou pro děti připraveny v areálu modlitebny dílničky a divadlo. Poslední akcí KVK centra v tomto roce pak bude 24. prosince Půlnoční bohoslužba.

Související

Vinohrady náhledovka

Adventní koncert na Vinohradech

V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech proběhne v sobotu 9. prosince od 18 hodin koncert chrámového pěveckého souboru pod vedením Vlasty Jonczyové a Jiřího Šubrta. Zveme vás ke ztišení se v čase adventu a obohacení své duše poslechem hudby i slova. Kostel Církve adventistů sedmého dne...
čti dále
Sbor nahledovka

Předvánoční koncert smíchovského pěveckého sboru

V sobotu 2. prosince v 17 hodin jste srdečně zváni do modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkova 57, ke společnému ztišení v adventním času a poslechu hudby, zpěvu, přednesu a svátečního slova v podání smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů. Koncert pod vedením sbormistryně Lenky Říhové...
čti dále