Plzeňská modlitebna i se zahradou slouží veřejnosti

,
Kvksbor

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne, postavená v roce 2010 v Plzni ve Skvrňanech, slouží nejen ke konání bohoslužeb. Spolu se zahradou a sportovním hřištěm nabízí kulturní a volnočasový program pro obyvatele z nejbližšího okolí. Z pochopitelných důvodů nejvyužívanější – přibližně osmdesáti rodinami s dětmi – je zahrada obklopující modlitebnu. V bezpečném a na čip uzavíratelném prostředí se nachází dětské hřiště se skluzavkou, houpačkami, pískovištěm i dalším mobiliářem včetně laviček a ohniště pro posezení. Během celého roku, především však v čase jara a podzimu, zde průběžně probíhají různé akce zaměřené především na rodiny s dětmi.

KVK centrum (Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum zřízené církví v rámci zdejší modlitebny) nabízí rovněž aktivity uvnitř budovy. Ve čtyřech skupinách se tu schází čtyřicet pět dětí v Klubu Pathfinder a pravidelně sem docházejí i děti do keramického kroužku, na doučování angličtiny a také na náboženství.

Cílem KVK centra je vytváření bezpečného prostředí pro obyvatele sídliště, v jehož centru modlitebna se zahradou stojí. Odpovědnost za provoz i dlouhodobé zajištění volnočasových aktivit nese koordinátorka Pavla Obracaníková. Ta má na starost také pravidelné setkávání Rodičovského klubu, určeného dětem od čtyř let a jejich doprovodu.

Během celého roku zde probíhají i akce pro širší veřejnost. „Ještě v tomto měsíci, ve středu 23. listopadu, v rámci akce mnoha dalších sborů, kostelů, farností i modliteben po celé České republice, chceme myslet na pronásledované pro víru z celého světa,“ říká duchovní, Daniel Hrdinka. „Součástí tohoto připomínání je osvícení kostelů červenou barvou. I u nás v Plzni – Skvrňanech chceme nasvítit červeně naši modlitebnu.“

V pondělí 28. listopadu se v KVK centru chystá rozsvícení Ochranovské hvězdy a v adventní době, 4. prosince, jsou pro děti připraveny v areálu modlitebny dílničky a divadlo. Poslední akcí KVK centra v tomto roce pak bude 24. prosince Půlnoční bohoslužba.

Související

Island_mexiko.indd

Mexiko – země plná pestrých barev, chutí, umění, památek a života

Připojte se k nám a pojďte se dozvědět o Mexiku, o jeho lidech, pestré přírodě, bohaté kultuře, bouřlivé historii a těžkostech, se kterými se potýká v dnešní době. Svými obrázky a vyprávěním nás provedou Markéta a Noe Dominguezovi. On-line přednáška se koná v pondělí 28. listopadu 2022 od 19. hodin...
čti dále
Romsky preklad nz - nahledovka

První a jedinečný překlad Nového zákona do romštiny se narodil v Třebechovicích pod Orebem

Třebechovice pod Orebem jsou známy především díky betlému, jenž dominuje sbírce přibližně čtyř set dalších betlémů ve zdejším muzeu. Záběry na Proboštův betlém se  totiž minimálně jednou za rok objeví v televizi, aby okouzlily vánoční náladou zjihlé diváky svou pohyblivou krásou. Zato o hoře, či spíše o vrchu, jehož jméno je...
čti dále