První a jedinečný překlad Nového zákona do romštiny se narodil v Třebechovicích pod Orebem

,
Romsky preklad nz - nahledovka

Třebechovice pod Orebem jsou známy především díky betlému, jenž dominuje sbírce přibližně čtyř set dalších betlémů ve zdejším muzeu. Záběry na Proboštův betlém se  totiž minimálně jednou za rok objeví v televizi, aby okouzlily vánoční náladou zjihlé diváky svou pohyblivou krásou. Zato o hoře, či spíše o vrchu, jehož jméno je obsaženo v názvu městečka s přibližně šesti tisíci obyvateli, dnes už sotva kdo něco ví. Své biblické jméno získala od Husových následovníků. Ti se zde poprvé sešli 20. dubna 1420 a svými snahami o obrodu církve se brzy stali výraznou součástí husitského hnutí.

Místo k setkávání v Třebechovicích pod Orebem našla v současnosti i skupina adventistů sedmého dne. Věřící se zde scházejí k pravidelným sobotním bohoslužbám. Kromě obvyklého výkladu biblických textů a kázání zní v těchto místech hudba a zpěv. Aktivním zpěvákem i hráčem na kytaru, tedy tím, který udává hudbě rytmus i tón, je Koloman Staněk. O jeho chuti a radosti ze zpěvu není pochyb. Hudba a zpívání však není jeho jedinou radostí. Přibližně před patnácti lety ho moc slova Božího – Bible – přivedla k zajímavému rozhodnutí. On sám to vyjádřil takto: „Začátkem devadesátých let mi Pán skrze Ducha svatého předal svoji vůli, abych přeložil Nový zákon do romštiny. Byl jsem tím zaskočen, protože jsem nic takového předtím nedělal. Nevěděl jsem, jestli bych vůbec něco takového dokázal. Říkal jsem Pánu, že k tomu nic nemám, žádné potřebné věci – propisky, nějaké zápisníky, zkrátka nic. Najednou na druhý den přinesla jedna paní tašku plnou prázdných poznámkových knih, o den později další paní tašku asi se stovkou propisek. Tak jsem si řekl, že se budu muset asi do toho překladu pustit.“ 

Někomu by jeho rozhodnutí mohlo připadat jak nerozvážná troufalost. Kolomanovi chybělo patřičné vzdělání. Překládat z původního jazyka by sotva dokázal. Nad podobnými překlady pracují celé týmy odborníků řadu let. Navzdory a u vědomí tohoto hendikepu se Koloman s pokorou do překládání přece jen pustil. Velmi často se přitom obracel na své starší přátele z romské komunity. U nich si ověřoval srozumitelnost výrazu a myšlenek přeložených vět. Se složitějšími pasážemi požádal o pomoc s přihlédnutím k původnímu textu teologa Daniela Hrdinku. Posléze mu pak se vstřícnými radami týkajícími se především romské gramatiky a práce na korekturách přispěl romista z Univerzity Pardubice, Mgr. Zbyněk Andrš, PhD.

Ručně zapisované překládání do výše zmíněných zápisníků trvalo Kolomanovi dvanáct let. Následující tři roky vyplnilo cizelování textu a jeho příprava do tisku. Kniha získala úhlednou úpravu s ozdobnými iniciálami připomínajícími věhlasnou kralickou šestidílku. Nakonec se našli i ochotní dárci, kteří podpořili výtisk knihy, a tak se po patnácti letech mohla práce, o níž Koloman vyznává, že byla vykonána z Božího pověření, šťastně dokončena. Nový zákon „O Névo Zákonos“ byl slavnostně uveden 15. listopadu 2022 v Komunitním prostoru Smíchov v Praze.

Přítomný evangelický farář pro menšiny Mikuláš Vymětal prohlásil: „Vydání celého Nového zákona v romštině pokládám za nejvýznamnější křesťanskou událost roku 2022 v České republice.“

Dál každou sobotu Koloman Staněk zpívá, hraje a vykládá Písmo ve společenství Církve adventistů sedmého dne v Třebechovicích pod Orebem. S radostí a oprávněnou pýchou přitom otevírá text ve svém mateřském jazyce. „Možnost číst Písmo ve vlastní řeči, to mne stále ještě přivádí k slzám,“ říká a skutečné slzy v jeho očích to potvrzují.

Zdá se, že překladatelskou prací Kolomana Staňka se do povědomí nejen romské, ale i křesťanské komunity, zapíše i šestitisícové městečko Třebechovice pod Orebem jako místo, ve kterém se podařilo prolomit hráz mlčení Božího slova, mnohdy způsobenou přehlížením a pohrdáním většinovou společností. Romský překlad Nového zákona „O Névo Zákonos“ se právě z Třebechovic pod Orebem vydává na cestu mezi své čtenáře!

Romsky-preklad-nz-01-1
Romsky-preklad-nz-02
Romsky-preklad-nz-03

Související

Sbor nahledovka

Předvánoční koncert smíchovského pěveckého sboru

V sobotu 2. prosince v 17 hodin jste srdečně zváni do modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkova 57, ke společnému ztišení v adventním času a poslechu hudby, zpěvu, přednesu a svátečního slova v podání smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů. Koncert pod vedením sbormistryně Lenky Říhové...
čti dále
Nahled vinohrady

Ty taky? Aneb, proč je lepší nebýt sám.

První prosincová sobota bude ve sboru Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech patřit rodinám. Program dětské bohoslužby začne v 9:30 hodin, a to představením Divadla Víti Marčíka v Basementu, podzemních prostorách vinohradského kostela. Zároveň se můžete účastnit pravidelného studia Bible v hlavním sále modlitebny. Od 11 hodin jste...
čti dále