TOUHA PO POKOJI – biblická PF na rok 2023

,
Pf 2023 nahledovka

Jako každý rok Vám společně s ČBS nabízíme biblická PF, která mají dvojí užitek, vyjádříte přání do nového roku a zároveň věnujete hodnotný biblický text, vybraný tak, aby snad oslovil i člověka, který Bibli naprosto nezná.

Přání má moderní design a je zdobeno kultivovanými perokresbami. Výběr textů je z Bible – Slovo na cestu – a má název TOUHA PO POKOJI. Vybrané texty reagují na současnu situaci, kdy je mnoho lidí zklamáno nestabilitou a nejistotou světa. Texty hovoří o pokoji a naději, kterou dává Bůh, a jsou vybrány ze Starého i z Nového zákona.

Věříme, že je mnoho situací, kdy je možné PF použít, a to při osobních setkáních, vložené do knihy nebo dárku, ale i na velkých akcích. Je hezké najít příležitost darovat toto PF přátelům, sousedům, kolegům nebo naprosto neznámým lidem. Protože pokoj a lepší výhled do budoucna je právě to, co teď potřebujeme.

Pokud vám PF zůstanou až do nového roku, je možné odtrhnout vrchní list, který tvoří PF přebal, a zůstane sešitek biblických textů (10 stránek textu), který je možné věnovat i k jiným příležitostem během celého roku.

Máte-li o PF zájem, objednávejte přes jednotlivé sbory CASD nebo přímo zde.

Související

Cheban náhledovka

O službě Bohu i lidem v rozhovoru s Jevgenijem Chebanem

Jevgenij Cheban je kazatelem Církve adventistů sedmého dne v Praze. Má na starost dva sbory převážně ukrajinských věřících. Do toho většího, v počtu přibližně sto šedesáti lidí, přicházejí také Bělorusové, Rusové a Moldavané. Menší „sbor“, založený minulý rok, tvoří z devadesáti procent uprchlíci. Péčí o věřící této skupiny byl pověřen, spolu s Jevgenijem Chebanem,...
čti dále
Nahled vinohrady

120 let své působnosti si připomněli na Vinohradech, nejen o historii sboru i církve si povídali Jan Bárta a Michal Balcar

V sobotu 12. listopadu 2022 si nejen členové sboru Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech připomínali významné výročí. Od vzniku prvního adventistického sboru v Praze uplynulo totiž 24. května přesně sto dvacet let. Stalo se tak při bohoslužbě v bytě Antonína Šimona na Staroměstském náměstí, když předtím bylo do církve přijato křtem...
čti dále