Vzdělání pro ty, kdo chtějí vědět, růst a sloužit

,
Laici03

V sobotu 1. června 2024 ukončilo více než 60 absolventů dvouleté studium vzdělávacího programu, který ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem organizovala České a Slovenské sdružení CASD.

Vzdělávací program zahájilo více než 130 zájemců ze všech tří sdružení Česko-Slovenské unie, zdárně jej ukončila zhruba polovina. Studium bylo rozděleno do 4 semestrů, kdy každý byl věnován jednomu tématu – 1. Svět Bible (biblistika), 2. Jak číst Bibli s porozuměním (hermeneutika), 3. Čemu věří adventisté (adventistická nauka), 4. Jak dobře kázat (homiletika) a jednomu tématu dle vlastního výběru (spiritualita, systematická teologie, církevní dějiny, praktická teologie apod.). Pravidelné každotýdenní on-line vyučování doplnila i dvě celodenní studijní setkání v prostorách křesťanské školy Elijáš v Praze 4.

Poslední celodenní sejití účastníků kurzu doplnilo slavnostní předávání diplomů, srdečné gratulace vyučujících i představitelů církve a radost z dobře vykonané a zdárně ukončené práce. Za dobu, kterou účastníci vzdělávání věnovali, se vytvořila pevná přátelství, což bylo znát i na příjemné atmosféře setkání a dojemném loučení.

Laici02-1
Laici01-1

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 2. zasedání VČS CASD

V neděli 16. června 2024 proběhlo (on-line) druhé zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne v konferenčním období 2024–2029. PERSONÁLNÍ ROZHODNUTÍ VČS pověřil službou ordinovaného kazatele pro Tomáše Ondráčka od 1. července 2024 Stanislava Lance (pro sbor Červený Kostelec) a Petra Picha (pro sbory Hronov a Náchod). VČS vyjádřil vděčnost...
čti dále
16-9-1

Pozvánka do Brna – slavnostní bohoslužba CASD

Zveme vás na slavnostní sobotní bohoslužbu u příležitosti konference Česko-Slovenské unie a konferencí Českého, Moravskoslezského a Slovenského sdružení, která se bude konat 8. června v Brně na Výstavišti od 10:00 hodin. Hostem bude Mario Brito, předseda Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne, který nás v dopolední části pobožnosti osloví Božím slovem. V...
čti dále