Zpráva z 2. zasedání VČS CASD

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 16. června 2024 proběhlo (on-line) druhé zasedání Výboru Českého sdružení
Církve adventistů sedmého dne v konferenčním období 2024–2029.


PERSONÁLNÍ ROZHODNUTÍ


 • Ordinovaní kazatelé pro Tomáše Ondráčka

VČS pověřil službou ordinovaného kazatele pro Tomáše Ondráčka od 1. července 2024 Stanislava Lance (pro sbor Červený Kostelec) a Petra Picha (pro sbory Hronov a Náchod). VČS vyjádřil vděčnost za službu Petra Staše, který byl doposud ordinovaným kazatelem pro Tomáše Ondráčka a jeho sbory.

 • Obsazení sborů Děčín, Ústí n. L., Písek, Strakonice, Protivín a Tábor

VČS revokoval část rozhodnutí č. 476 z 21. ledna 2024 týkající se změny kazatele v Děčíně, Ústí nad Labem a Písku, Protivíně, Strakonicích. 

VČS prodloužil o 1 rok mandát Tomáše Duchoně v Ústí nad Labem a Děčíně. Službou ordinovaného kazatele pro Tomáše Duchoně od 1. července 2024 pověřil VČS Víta Vursta. 

VČS také prodloužil o 1 rok mandát Pavla Zvolánka v Písku, Strakonicích a Protivíně.

VČS potvrdil původní rozhodnutí o obsazení sboru Tábor Mikulášem Pavlíkem + Milošem Drastíkem (druhý rok nástupní praxe).

 • Kateřina Popovyč – projektový pracovník pro mládež

VČS rozhodl zaměstnat Kateřinu Popovyč na 0,25 úvazku v zařazení projektový pracovník
pro oddělení mládeže se zaměřením na vzdělávání a podporu vedoucích mládeží v ČS.

 • Ivana Eder – oddělení komunikace

VČS schválil přijetí Ivany Eder od podzimu 2024 na plný čas v rámci oddělení komunikace
(se zaměřením na externí komunikaci). Nastavením a fungováním oddělení komunikace se bude zabývat říjnový výbor ČS.

 • Jan Libotovský – nástupní praxe

VČS uznal dosavadní službu Jana Libotovského v církvi jako nástupní praxi pro kazatelskou práci, kterou bude vykonávat od léta 2024.


ADMINISTRATIVNÍ ROZHODNUTÍ


 • SKK – vedoucí oddělení a fin. příspěvek

VČS potvrdil vedoucího společného oddělení SKK pro ČR (MSS + ČS) Daniela Dobeše. ČS se i nadále bude podílet na nákladech SKK.


KSŠZŠMŠ ELIJÁŠ


 • Kaplan školy Elijáš

VČS schválil na základě žádosti ředitelky školy Elijáš Petry Bulejčíkové a doporučení kaplanského výboru při ČSU pověření Bohumila Cigoše ke kaplanské službě ve škole Elijáš. B. Cigoš bude zařazen do kategorie “kaplan akceptovaný církví”. VČS vyjádřil vděčnost za dosavadní službu kaplana Karla Bušty, který se vrací na pozici biblického pracovníka na českobudějovicku.

 • Změna v radě školy

VČS revokoval rozhodnutí č. 27 ze dne 19. května 2024 a jako zástupce zřizovatele v radě školy pověřil Víta Vursta a Jiřího Komárka.


HOSPODÁŘSKÁ ROZHODNUTÍ


 • Grantová výzva pro rok 2025

VČS schválil dokumenty týkající se grantové výzvy pro rok 2025, která bude zveřejněna na webu ČS v průběhu července 2024.

 • FVE Pardubice

VČS schválil uzavření smlouvy (na základě doporučení výběrové komise) na dodávku FVE na modlitebně v Pardubicích dle předloženého návrhu smlouvy s firmou Tronenergy s.r.o.

 • Sbírková kampaň SafePoint

VČS schválil mimořádnou sbírkovou kampaň a záměr vyhledání nových vlastních prostor pro SafePoint Praha. Na koupi nových prostor se bude podílet ČS a dále budou použity prostředky ze sbírkové kampaně pro tyto účely. 


O2vcs

Související

16-9-1

Pozvánka do Brna – slavnostní bohoslužba CASD

Zveme vás na slavnostní sobotní bohoslužbu u příležitosti konference Česko-Slovenské unie a konferencí Českého, Moravskoslezského a Slovenského sdružení, která se bude konat 8. června v Brně na Výstavišti od 10:00 hodin. Hostem bude Mario Brito, předseda Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne, který nás v dopolední části pobožnosti osloví Božím slovem. V...
čti dále
Laici03

Vzdělání pro ty, kdo chtějí vědět, růst a sloužit

V sobotu 1. června 2024 ukončilo více než 60 absolventů dvouleté studium vzdělávacího programu, který ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem organizovala České a Slovenské sdružení CASD. Vzdělávací program zahájilo více než 130 zájemců ze všech tří sdružení Česko-Slovenské unie, zdárně jej ukončila zhruba polovina. Studium bylo rozděleno do 4...
čti dále