Zpráva ze 14. zasedání výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 3. října 2021 proběhlo v prostorách rusky hovořícího sboru Praha-Kobylisy pravidelné zasedání VČS. V mezidobí výbor rozhodl o několika tématech prostřednictvím online hlasování. 

Přehled rozhodnutí:  

Online rozhodnutí ze dne 13. 9. 2021

 • Fasáda na modlitebně v Karlových Varech

Výbor ČS rozhodl na základě výběrového řízení o uzavření smlouvy na opravu fasády sborového objektu v Karlových Varech s firmou Zdeněk Beduš.

 • Rekonstrukce Praha-Lhotka

Výbor ČS rozhodl na základě výběrového řízení o uzavření smlouvy na vybudování skladů a rekonstrukci elektřiny v garážích objektu sboru Praha-Lhotka s firmou Martin Šedivý.

Administrativní rozhodnutí

 • Výroční zpráva ČS CASD za rok 2020

Výbor ČS schválil obsah Výroční zprávy ČS za rok 2020. Zpráva bude graficky zpracována, následně rozeslána sborům ČS a vyvěšena na web ČS.

 • Konferenční sobota v roce 2024

Výbor ČS rozhodl zrealizovat konferenční bohoslužbu v roce 2024 společně s dvěma dalšími sdruženími a Česko-Slovenskou unií. Konferenční slavnostní bohoslužba proběhne v Brně. 

 • Praha-Sedlec – změna projektu

Výbor ČS se věnoval změně projektu sboru Praha-Sedlec. Předložený projekt schválil a postoupil ho k odeslání na EUD.

 • Sbor Chrudim – rozpuštění

Na základě rozhodnutí členského shromáždění sboru Chrudim ze dne 21. 6. 2021 rozhodl výbor ČS o rozpuštění sboru Chrudim ke dni 31. 10. 2021.

 • Efektivní model řízení církve

Po prostudování materiálů předložených Č-S unií rozhodl výbor ČS požadovat od Č-S unie dokončení posouzení “zefektivnění modelu řízení církve” a doporučuje, aby se tak stalo rozhodnutím mimořádné konference ČSU. 

Jako obsah mimořádné konference navrhuje zhodnocení předložených materiálů k jednotlivým modelům řízení církve delegáty konference, případně definování změn v rámci stávajícího modelu řízení církve.

Personální rozhodnutí

 • Misijní projekt Praha

Výbor ČS vzal na vědomí vznik misijní skupiny pod sborem Praha Michle – Bethany. Smyslem této skupiny je na základě misijního působení založit v Praze nový sbor.

Výbor ČS zároveň rozhodl zaměstnat od 1. 10. 2021 na 0,6 úvazku bratra Miroslava Starého na pozici odpovědného kazatele za tuto skupinu.

 • Ordinovaný kazatel pro sbory br. Marka Jonáše

Ordinovaným kazatelem pro sbory br. M. Jonáše byl od 3. 10. 2021 jmenován David Čančík.

 • Ordinovaný kazatel pro sbory br. Daniele Hrdinky (Plzeň)

Ordinovaným kazatelem pro sbory br. D. Hrdinky byl od 3. 10. 2021 jmenován Pavel Šimek.

 • Soňa Sílová – studijní volno

Výbor ČS rozhodl umožnit Soně Sílové čerpat v období leden-březen 2022 studijní volno v délce 10 týdnů. Po tuto dobu ji bude zastupovat br. Václav Vondrášek. Studijní volno bude využito k dokončení diferenčního studia na Adventistickém teologickém institutu.

Hospodářská rozhodnutí

 • Zpráva o desátcích, o hospodaření, o auditu a o účetní uzávěrce

Výbor ČS schválil předložené zprávy o desátcích, o hospodaření, o auditu a o účetní uzávěrce za rok 2020.

 • Provozní příspěvky sborům – COVID

Výbor ČS rozhodl o mimořádném příspěvku sborům na provoz (sleva z plateb do fondu oprav) za dobu, kdy kvůli COVID opatřením nebylo možné pořádat bohoslužby.

Sbory, které fungují v pronajatých prostorech a které utrpěly v důsledku placení nájmů za prostory nevyužité kvůli COVID-19 opatřením finanční újmu, mohou podat individuální žádost na vedení Českého sdružení.

 • Změna výše příspěvku do Fondu oprav

Výbor ČS rozhodl od 1. ledna 2022 navýšit měsíční poplatek za vnitřní užitnou plochu z 5 Kč/m2/měsíc na 6 Kč/m2/měsíc.

 • Grantová výzva pro rok 2022

Výbor ČS odsouhlasil předložené dokumenty “Koncepce pomoci seniorům“, “Koncepce ČS pro sociální oblast” a Grantovou výzvu (včetně upravené metodiky) pro rok 2022. Zároveň rozhodl o částce určené do Fondu podpory sociální činnosti pro rok 2022, a to ve výši 800 000 Kč. Dokumenty byly zveřejněny na webu ČS.

Příští setkání výboru ČS se uskuteční 5. prosince 2021. 

Související

Pf 2023 nahledovka

TOUHA PO POKOJI – biblická PF na rok 2023

Jako každý rok Vám společně s ČBS nabízíme biblická PF, která mají dvojí užitek, vyjádříte přání do nového roku a zároveň věnujete hodnotný biblický text, vybraný tak, aby snad oslovil i člověka, který Bibli naprosto nezná. Přání má moderní design a je zdobeno kultivovanými perokresbami. Výběr textů je z Bible...
čti dále
Romsky preklad nz - nahledovka

První a jedinečný překlad Nového zákona do romštiny se narodil v Třebechovicích pod Orebem

Třebechovice pod Orebem jsou známy především díky betlému, jenž dominuje sbírce přibližně čtyř set dalších betlémů ve zdejším muzeu. Záběry na Proboštův betlém se  totiž minimálně jednou za rok objeví v televizi, aby okouzlily vánoční náladou zjihlé diváky svou pohyblivou krásou. Zato o hoře, či spíše o vrchu, jehož jméno je...
čti dále