ADRA: již 2 roky pomáháme spolu s vámi lidem na Ukrajině i mnoha příchozím

,
2roky pomoci 05

Od doby vypuknutí konfliktu na Ukrajině v únoru 2022 pociťujeme na sobě konkrétní příběhy, zápasy a utrpení osob, kterým pomáháme, a zároveň děláme vše pro to, aby co nejvíce válkou zkoušených lidí mohlo žít se základní důstojností.

Uvědomujeme si velkou vděčnost za:
– štědrost našich dárců, kteří věnovali za dva roky 250 mil. Kč na pomoc
– pomoc ADRA ČR dosáhla k 313 000 lidem
– zlepšení života příchozím uprchlíkům do ČR – díky 3 139 akcím, do kterých se zapojilo přes 10 529 dětí a dospělých

Naše pomoc lidem na Ukrajině ve spolupráci s týmem z ADRA Ukrajina se postupně proměnila: od akutní humanitární pomoci či evakuace ohrožených lidí jsme se zaměřili na opravy a technické zajištění dostatečného tepla, světla, vody a vybavení v kolektivních centrech pro tzv. vnitřní uprchlíky (lidi, kteří museli opustit své domovy, ale chtějí či potřebují zůstat na Ukrajině). Až do června 2023 jsme podporovali 4 kolektivní centra, v současnosti podporujeme 1 kolektivní centrum v Čerkaské oblasti.

Mimo kolektivní centra jsme se podíleli na opravách poničených domů, kde bylo nutné provést výměnu oken a dveří. 30 generátorů a 58 přímotopů pomohlo 94 dětem v sirotčinci v Čynadijovu, i dospělým v Doněcké, Poltavské a Oděské oblasti.

Instalovali jsme celkem 3 biologické čistírny odpadních vod, vybudovali vrty na pitnou vodu a provedli opravy kanalizací (např. v obci Čynadijovo jsme zajistili vodu pro 2 000 osob, v obci Obava vybudovali vrt a septik pro školku, v obci Ardonovo vrt a septik pro školu se 141 žáky).

Po zničení přehrady Kachovka bylo potřeba začít ihned se zajištěním dodávek pitné vody a zařízení na filtraci. V obci Novolatovka jsme instalovali systém na úpravu vody, díky kterému získalo přístup k pitné vodě na 400 žáků místní školy a dále více než 300 osob se zdravotním handicapem a seniorů v obci. Dva vrty na vodu jsme vybudovali v obci Sofijivka. Jeden vrt na technickou vodu o hloubce 100 metrů zajišťuje užitkovou vodu pro místní školu s cca 800 žáky a zaměstnanci. Druhý vrt na pitnou vodu o hloubce 78 metrů zásobuje nezávadnou vodou 6 000 lidí v Sofijivce. Celkem jsme po zničení Kachovky pomohli více než 12 000 osobám. 

Bylo potřeba podpořit i kolektivní centra za hranicemi v chudších zemích v Gruzii a Moldavsku. V Gruzii jsme poskytli ukrajinským uprchlíkům potravinovou pomoc, vouchery na potraviny a léky v hodnotě 2 miliony korun. V Moldavsku pomáháme celkem 3 000 lidem, připravili jsme potravinovou pomoc, hygienické pomůcky a 2 kamiony inkontinenčních pomůcek. Dodali jsme lidem také potřebné matrace a polohovací zdravotní postele.

Specifická pomoc příchozím z Ukrajiny do České republiky mohla probíhat díky 15 dobrovolnickým centrům ADRA lokálně. Kromě integračních aktivit v podobě pravidelných jazykových kurzů, klubů pro děti či výletů jsme zajistili opakované individuální psychologické poradenství 30 ukrajinským rodinám v Liberci. V několika městech jsme také zorganizovali společné příměstské tábory a sportovní akce pro české (1 484) a ukrajinské děti (976).

Co bude dál?
Až do dubna 2024 pokračujeme v naší “zimní” pomoci, tedy v opravách budov a distribuci humanitárních balíčků. Budeme se podílet na obnově infrastruktury ve východních oblastech Ukrajiny, půjde např. o opravy odpadů, hloubení studen, výstavbu kanalizace, budeme i kontrolovat a analyzovat kvalitu vody. Ve spolupráci s dalšími pobočkami ADRA budeme distribuovat materiální pomoc a podporovat kolektivní centra. A jako vždy budeme připraveni reagovat, pokud nastane neočekávaná krize či mimořádná událost.   

Co bude dál? Nevíme. Ale víme, proč a pro koho všechno děláme: pro lidi, jako je Olena, která s Adrou rok pomáhala uprchlíkům v České republice a pak se rozhodla vrátit domů do Kyjeva. Dny na přelomu roku strávila (opět) kvůli ostřelování v koupelně a napsala nám: „Odvaha se již často mísí s únavou a vyčerpáním těla i duše.“

Děkujeme všem dárcům, kteří se i přes vleklost konfliktu nestávají lhostejnými a nadále spolu s námi pomáhají. 

Všem trpícím lidem i všem kolegům a kolegyním z týmu ADRA Ukrajina upřímně přejeme, aby co nejdříve mohli prožívat toto vyznání: Pokojně uléhám, pokojně spím, ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí. Žalm 4,9

Martina Špinková
www.adra.cz
Veřejná sbírka na pomoc lidem na Ukrajině: www.darujme.cz/sosadra

2roky-pomoci-01
2roky-pomoci-02
2roky-pomoci-03-1
2roky-pomoci-04-1

Související

Miki-náhledovka

Ako som v Příbrami rozdával zmrzlinu

„Ahoj Miki, srdečně tě zvu na akci do Příbrami, kterou organizuje naše dobrovolnické centrum ADRA poslední den školního roku.“ Tak znel začiatok sms správy, ktorú mi poslala jeho vedúca, Anička Simaková. Pretože Příbram je mesto, kde budem pôsobiť ako kazateľ Českého združenia a pretože chcem postupne poznávať aktivity pre verejnosť,...
čti dále
Fm výročí náhledovka

Obětavá služba lidem a inspirace pro druhé: Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek slaví 20 let

Prvním dobrovolnickým centrem ADRA v České republice, které začalo pomáhat lidem již v roce 2004, bylo právě centrum ve Frýdku-Místku. „Vyrostlo“ z nadšení a předchozí neformální obětavé služby jednotlivců – členů a členek místních sborů i řady přátel. Stalo se nedílnou součástí nejen ulice Radniční ve Frýdku-Místku, ale především součástí občanské společnosti...
čti dále