Zpráva z 1. zasedání VČS CASD

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 19. května 2024 proběhlo první zasedání Výboru Českého sdružení
Církve adventistů sedmého dne v konferenčním období 2024–2029.


KONFERENCE ČS


 • Pověření a povolení duchovenských pracovníků na konferenční období 2024–2029

VČS udělil pověření a povolení nejen duchovenským pracovníkům na konferenční období 2024–2029, a to v zákrytu s výstupy z konferenčního jednání delegátů ČS z konference ČS CASD (z dubna 2024). 

Kazatelé ordinovaní:

Petr Adame, Michal Balcar, Miroslav Bísek, Josef Cepl, David Čančík, Josef Dvořák, Yevgeniy Cheban, Marek Jonáš, Radomír Jonczy, Aleš Kocián, Jiří Koun, Stanislav Lanc, Jaromír Loder, Zdeněk Martasek, Jan Matoušek, Ivan Michalec, Edvard Miškej, Petr Pich, Andriy Shamray, Pavel Smolka, Miroslav Starý, Petr Staš, Mikuláš Stehlík, Luděk Svrček, Pavel Šimek, Tomáš Špác, Čestmír Šťovíček, Karel Vasilek, Václav Vondrášek, Vít Vurst, Pavel Zvolánek

Kazatelé neordinovaní:

Avetik Darbinian, Tomáš Duchoň, Roman Hampacher, Daniel Hrdinka, Petra Hrdinková, Tomáš Ondráček, Martin Pavlík, Soňa Sílová

Kazatelé v nástupní praxi:

Miloš Drastík, Natálie Gabrišová, Karel Klíma, Benjamín Pavlík, Erik Popovyč

Pracovníci s pověřením:

Jiří Komárek

Pracovníci s povolením:

Petra Bulejčíková

Bibličtí pracovníci s pověřením:

Karel Bušta, Daniel Hrdinka, Jan Chmel, Jan Libotovský, Jana Polehna, Jana Vojáčková

Bibličtí pracovníci s povolením:

Martin Sieja

Projektoví pracovníci:

Pavel Eder, Matěj Lavička, Jan Mráček, Pavla Obracaníková, Aleksiy Oparin


PERSONÁLNÍ ROZHODNUTÍ


 • Obsazení kazatelského oddělení

VČS pověřil vedením kazatelského oddělení Víta Vursta. V rámci tohoto oddělení pověřil Vlastu Jonczyovou vedením služby pro manželky kazatelů. 

 • Obsazení oddělení misie

VČS pověřil vedením oddělení misie Jana Libotovského a zároveň ho kooptoval na základě rozhodnutí konference ČS jako člena VČS. Úvazek Jana Libotovského bude rozdělen následovně: 0,7 oddělení misie, 0,3 kazatelská práce.

VČS dále udělil Janu Libotovskému povolení ke kazatelské službě.

 • Obsazení oddělení dětí

VČS pověřil vedením oddělení dětí Tomáše Špáce. (Pod oddělení dětí spadá Klub Pathfinder i dětská sobotní škola.)

 • Obsazení oddělení mládeže

VČS pověřil vedením oddělení mládeže Martina Pavlíka.

 • Prodloužení pověření vedoucích ostatních oddělení

VČS prodloužil z důvodu odpovědné přípravy mandát vedoucím těchto oddělení: 

– Vedoucí oddělení zdraví – Olga Libotovská (do zasedání VČS v říjnu 2024)

– Vedoucí oddělení diakonie a soc. služby – Daniel Hrdinka (HK) (do zasedání VČS v říjnu 2024)

– Vedoucí kaplanského oddělení – Pavel Zvolánek (do zasedání VČS v říjnu 2024)

– Vedoucí oddělení ASR – Radomír Jonczy (do prosince 2024)

– Vedoucí služby žen v rámci oddělení ASR – Soňa Sílová, Natálie Gabrišová (do prosince 2024)

 • Úvazky vedoucích oddělení

VČS ponechal maximálně do prosincového zasedání VČS (rok 2024) vedoucím oddělení mládeže
a dětí jejich současné úvazky: 

– Martin Pavlík 0,5

– Tomáš Špác 1,0

 • Obsazení sboru CASD Teplice

VČS obsadil sbor Teplice od léta 2024 na 1 rok Jaromírem Loderem. 

 • Obsazení sboru CASD Horizont (Chomutov)

VČS obsadil sbor Horizont (Chomutov) od léta 2024 na 1 rok Radomírem Jonczy. 

 • Obsazení sboru CASD Tachov

VČS obsadil sbor Tachov od léta 2024 Janem Libotovským. Ordinovaným kazatelem pro Jana Libotovského bude Luděk Svrček.

 • Ordinace Martin Pavlík

VČS navrhl na základě doporučení kazatelského výboru ČS CASD (ze 4. dubna 2024) ordinovat kazatele Martina Pavlíka k plné kazatelské službě. 

 • Prodloužení mandátu – výbor kazatelského oddělení

VČS prodloužil mandát výboru kazatelského oddělení do říjnového zasedání VČS (rok 2024).

Složení výboru kazatelského oddělení: 

Vít Vurst, Jan Matoušek. Jiří Komárek, Luděk Svrček, Petr Adame, Josef Cepl, Zdeněk Martasek


KSŠZŠMŠ ELIJÁŠ


 • Zahraniční cesty

VČS schválil zahraniční cesty Vítu Vurstovi a Petře Bulejčíkové 22. května 2024 do Friedensau (Německo) a Petře Bulejčíkové v září 2024 do Tanzanie.

VČS dále schválil příspěvek ČS na zahraniční humanitární cestu studentů a učitelů KSŠZŠMŠ Elijáš konanou ve spolupráci s organizací Supai e.V.

 • Rada školské právnické osoby

VČS jmenoval RŠPO v následujícím složení:

Vít Vurst, Jan Matoušek, Jiří Komárek, Ladislav Landsfeld.

 • Zástupci zřizovatele v radě školy

VČS pověřil Víta Vursta a Jana Matouška jako zástupce zřizovatele v radě školy. 

 • Zástupci zřizovatele ve správní radě

VČS odsouhlasil změnu ve složení správní rady školy – Davida Čančíka nahradí Jan Matoušek.


HOSPODÁŘSKÁ ROZHODNUTÍ


 • Odsouhlasení žádosti projektu SafePoint na EUD

VČS odsouhlasil žádost projektu SafePoint na EUD. 

 • Složení výběrové komise pro stavební projekty ČS

VČS jmenoval na konferenční období 2024–2029 výběrovou komisi pro stavební projekty ČS CASD ve složení:

Miroslav Špinar, Václav Sedláček , Aleš Kreisl, Jan Pavlů, Jiří Komárek (z titulu funkce hospodáře).

Konzultantem této komise bude stavební technik ČS (bez hlasovacího práva).

 • Složení výběrové komise pro fotovoltaiku

VČS jmenoval na konferenční období 2024–2029 výběrovou komisi pro fotovoltaické projekty ČS CASD ve složení:

Róbert Heczko, Samuel Trulík, Ondřej Adame, Tomáš Matějíček, Jiří Komárek.

 • Složení finanční komise ČS CASD

VČS jmenoval na konferenční období 2024–2029 finanční komisi ČS CASD ve složení:

Vít Vurst, Jan Matoušek, Jiří Komárek, Marek Ondráček, Petr Brousil, Patrik Farkač.

 • Složení revizní komise ČS CASD

VČS jmenoval na konferenční období 2024–2029 revizní komisi ČS CASD ve složení:

Michal Kysilko, Jan Dusbaba, Miroslava Illetšková, Petr Böhm.

 • Složení grantové komise ČS CASD

VČS jmenoval na konferenční období 2024–2029 grantovou komisi ČS CASD ve složení: 

Jiří Komárek, Daniel Hrdinka (HK), Petr Kafka, Martina Hradecká, Dagmar Nováková, Tereza Malafová.

Vít Vurst je přísedící z titulu své funkce – bez hlasovacího práva.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 2. zasedání VČS CASD

V neděli 16. června 2024 proběhlo (on-line) druhé zasedání Výboru Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne v konferenčním období 2024–2029. PERSONÁLNÍ ROZHODNUTÍ VČS pověřil službou ordinovaného kazatele pro Tomáše Ondráčka od 1. července 2024 Stanislava Lance (pro sbor Červený Kostelec) a Petra Picha (pro sbory Hronov a Náchod). VČS vyjádřil vděčnost...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 28. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 25. února 2024 proběhlo poslední zasedání Výboru ČS v tomto konferenčním období.   Personální rozhodnutí VČS pověřil rolí ordinovaného kazatele pro D. Hrdinku a P. Hrdinkovou (sbory Plzeň 1, Plzeň 2, Klatovy a skupiny Domažlice a Rokycany) bratra Luďka Svrčka. VČS rozhodl o absolvování druhého roku nástupní praxe Erika...
čti dále