Zpráva z 21. zasedání Výboru Českého sdružení

,
Banner-aktuality-830-415

V neděli 29. ledna 2023 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.   

Administrativní rozhodnutí

 • Pravidla pro laické kazatele

VČS přijal pravidla pro službu laických kazatelů. Dokument bude předán kazatelům a budou s ním seznámeni starší sborů. 

 • Založení sboru Praha-Anděl

VČS souhlasí se založením sboru Praha-Anděl, kde se scházejí především lidé z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou. Zodpovědným kazatelem bude A. Darbinian, ordinovaným kazatelem J. Cheban.

Personální rozhodnutí

 • Kaplanská služba v centru Brumlovka

VČS souhlasí s kaplanskou službu P. Nehyby (zaměstnance Maranatha z.s.) v rámci centra Brumlovka. 

 • Rezignace člena SR školy Elijáš

VČS přijal rezignaci S. Slamky na místo ve SR školy Elijáš.

 • Kaplan – škola Elijáš

VČS souhlasí, aby škola přijala jako kaplana školy Karla Buštu (biblického pracovníka v ČS) na ½ úvazek, a to od 1. února 2023 do 31. srpna 2023. Úvazek u ČS CASD mu bude po tu dobu zkrácen na ½.

 • M. Drastík 

VČS přijal Miloše Drastíka do nástupní praxe u kazatele Mikuláše Stehlíka, a to od 1. března 2023. Nástupní praxe bude zaměřena na kaplanskou službu. Proto bude částečně probíhat v píseckém zařízení paliativní péče, Hospici Athelas. 

 • P. Zvolánek 

VČS přijal Pavla Zvolánka do kazatelské práce v ČS. Pavel Zvolánek bude zaměstnán na ½ úvazku.  

 • Umístění na nástupní praxi

VČS rozhodl o umístění manželů Klímových na nástupní praxi následovně:

Karel Klíma 

 • od 1. 3. do léta 2023 – u Václava Vondráška
 • od letních prázdnin 2023 – u Josefa Cepla

Petra Klímová 

 • od 1. 3. do léta 2023 – u Michala Balcara
 • od letních prázdnin 2023 – u Josefa Cepla
 • Obsazení sborů v roce 2023

VČS rozhodl o obsazení sborů od léta 2023 následovně:

Karlovy Vary, Sokolov – Pavel Šimek (prodlouženo do léta 2024)

Písek, Protivín, Strakonice, Tábor – Pavel Zvolánek na ½ úvazku (do léta 2024).

Červený Kostelec, Hronov, Náchod, Jaroměř plus skupina Černilov – Tomáš Ondráček. Ordinovaný kazatel pro Tomáše Ondráčka – Petr Staš. 

Luže, Polička

 • Josef Cepl – vedoucí nástupní praxe a ordinovaný kazatel
 • Karel Klíma a Petra Klímová – nástupní praxe

Hospodářská rozhodnutí

 • Nákup bytu v České Třebové

VČS rozhodl o pořízení bytu v České Třebové. Byt bude pronajat manželům Stehlíkovým jako bydlení na důchod.

Příští setkání Výboru ČS se uskuteční 2. dubna 2023.

Související

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 25. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 1. října 2023 proběhlo zasedání Výboru ČS.    Online rozhodnutí v mezidobí VČS souhlasí s žádostí o zahájení procesu založení sboru ukrajinského společenství v České Třebové. VČS schválil výměnu střešní krytiny na domovní části modlitebny v Českých Budějovicích. Personální rozhodnutí Na základě předložené zprávy a osobního svědectví konstatujeme, že projekt SafePoint...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 23. a 24. zasedání Výboru Českého sdružení

O nedělích 4. a 11. června 2023 proběhla zasedání Výboru ČS. Administrativní rozhodnutí ● Konference Českého sdružení (ČS) – harmonogram přípravy VČS schválil předložený harmonogram přípravy konference ČS 2024. S jeho obsahem budou seznámeni představitelé sborů v nejbližších dnech. ● Konference Česko-Slovenské unie (ČSU) – body do agendy za České...
čti dále