České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

První konference žen v Českém sdružení

21.11.2015 00:39 Administrátor České sdružení,Služba žen

Ve dnech 23. – 25. 10. 2015 se přes 80 žen ze všech koutů Českého sdružení sjelo do města Telč, aby se zúčastnilo historicky první konference žen Českého sdružení CASD. Bohatý program, který pro ně byl připraven, začínal v pátek večer společným zahájením soboty. Účastnice měly možnost se seznámit se židovskými zvyky a obřady spojenými […]

Adventní koncerty na Malvazinkách podpoří Archu pomoci

17.11.2015 22:01 Administrátor Sbory

Před 30 lety byla slavnostně otevřena modlitebna Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5. Stala se místem, kde se konají nejen pravidelné bohoslužby, ale rovněž setkání se zajímavými osobnostmi. Velice příznivou odezvu mají koncerty. Sbor Církve adventistů sedmého dne pro závěr letošního roku připravil dva adventní koncerty. Posluchači budou mít možnost vyslechnout hudbu, která se spojuje s časem Adventu a poskytuje rovněž prostor ke ztišení a zamyšlení.

2. Zasedání Výboru Českého sdružení

13.11.2015 15:43 David Čančík České sdružení

Začátkem října se Výbor Českého sdružení sešel podruhé. Nejprve se nechal oslovit zástupcem ČSU Markem Škrlou. Následně prodiskutoval a učinil řadu níže popsaných rozhodnutí. Zamyšlení z Božího slova Není možné předpokládat, že v církvi budeme mít všichni stejný názor. Jak si poradit s tím, že bychom i v církvi potkávali nepřátele? Ježíš o nepřátelích řekl, že se za ně […]

V Českých Budějovicích slaví 90let založení sboru

21.10.2015 22:29 Administrátor Sbory

V Českých Budějovicích proběhne 24.10.2015 od 9:00 hodin slavnostní bohoslužba k 90. výročí založení sboru.
Téma děkovné bohoslužby je Máme naději … a kázat bude předseda Česko-Slovenské unie Mikuláš Pavlík.
Židům 10:23: Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.

Výzva k podání žádostí o grant z Fondu podpory sociálních projektů Českého sdružení pro rok 2016

5.10.2015 23:45 Vladimír Krupa Sociální činnost

České sdružení Církve adventistů sedmého dne (dále jen ČS CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně a zdravotně potřebných osob, zejména seniorů, ve sborech ČS CASD a v místech, kde církev a její členové působí. Celková částka uvolněná pro rok 2016 je 800 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí z majetkového vyrovnání s církvemi.

Mezinárodní a cappellová skupina Let´s Go! podpoří hospice

3.10.2015 07:29 Vladimír Krupa Sbory

Již tradičně se druhou říjnovou sobotu uskuteční v mnoha zemích světa stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž hlavním smyslem je nejen zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a paliativní péči, ale také získat finanční prostředky pro jejich činnost. Nikde na světě není tato péče zcela hrazena státem. Neobejde bez pomoci dobrovolníků a darů štědrých a laskavých lidí. […]

Modlitba a uzdravení

25.9.2015 15:04 Vladimír Krupa Komunikace

Církev adventistů pořádá Motivačně – duchovní víkend 
 pro sbory a kazatele.
Hlavní host: Bruce Bauer Byl misionářem v Japonsku (1969-84), 

v Mikronézii (1984-89) a v Kambodži (1997-2000).
Kdy: 9.-11. října 2015
Kde: Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3/3, Kroměříž

Nebojme se pečovat o své blízké doma

19.9.2015 22:50 Vladimír Krupa Sociální činnost

Dobrá rada nad zlato! V sobotu 12.9. odpoledne jsem se zúčastnila semináře: „NEBOJME SE PEČOVAT O SVÉ BLÍZKÉ DOMA“. Komukoli se může stát, že nehoda či vážná nemoc zasáhne jeho rodinu – děti, rodiče či prarodiče. Pokud zůstane nemocný upoután na lůžko, byť jen dočasně, potřebuje naši obětavou pomoc. Docela mě překvapilo, jak několik důležitých […]

Chlapi sobě III. 2015

8.9.2015 23:08 Vladimír Krupa Křesťanský domov

Muži bratři!

V letošním roce jsem byl vedením naší církve pověřen péčí o Oddělení křesťanského domova. Rád bych vás proto osobně pozval na dnes již tradiční akci s názvem „Chlapi sobě“. Uskuteční se 2. – 4. října 2015 v horské chalupě Rozárka v Benecku v Krkonoších

Společné setkání sborů ve Valdicích

26.8.2015 22:17 Vladimír Krupa Sbory

V sobotu, 5. 9. 2015, se setkají sbory tří okrsků ve Valdicích, v prostorách kulturního domu. Setkání navazuje na loňský první ročník. Dopolední bohoslužba začíná v 9,30 hodin. Kazaním poslouží Zbyšek Jonczy. Odpoledním programem bude provázet Petr Staš. Povede několik inspirujícíh rozhovorů, zazpívá Severočeský zpěvokol, do programu se zapojí hudebníci a zpěváci ze všech okrsků, bude hrát Orchestr Marka Ondráčka. Více na stránkách sboru Jičín

Older Posts »