České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva ze 4. zasedání Výboru Českého sdružení

29.1.2016 00:16 David Čančík České sdružení

Zpráva ze 4. zasedání Výboru Českého sdružení Praha 24. ledna 2016 Čtvrté setkání Výboru českého sdružení začalo oslovením z úst bratra Zbyška Jonczyho, ve kterém se zaměřil na část modlitby „Otče náš“. Proč se mám modlit „buď vůle Tvá“, když Bůh je stejně svrchovaným vládcem vesmíru? Vyslovením těchto slov nezpochybňuji Boží svrchovanost, ale vyjadřuji tím svůj postoj k Bohu, […]

České sdružení Církve adventistů sedmého dne již podruhé přispělo na sociální projekty

21.12.2015 22:55 Administrátor Sociální činnost

České sdružení Církve adventistů sedmého dne již druhým rokem vyčlenilo a rozdělilo prostředky z církevních restitucí na sociální projekty církve. Na záměry, které budou realizované v roce 2016, vydělilo částku ve výši 800.000 Kč. Církev adventistů tímto způsobem část finančních prostředků daňových poplatníků vrací společnosti. Na říjnovou výzvu k podání projektů a žádostí o grant zareagovalo 12 […]

Výroční setkání diakonů Českého sdružení 2015

11.12.2015 00:03 Administrátor Diakonie

Ve dnech 23. – 25.10. 2015 se v penzionu Hájenka na Rezku konalo setkání prvních diakonů. Od pátečního večera až do nedělního poledne byl program nabitý a pro nás diakony přínosný a velmi povzbudivý. Celé setkání vedl br. Daniel Hrdinka, vedoucí diakonie a sociální služby. Hned v pátek večer jsme byli vyzváni k zamyšlení a […]

Zpráva z 3. zasedání Výboru Českého sdružení

10.12.2015 00:34 David Čančík České sdružení

Šestého prosince se již po třetí sešel VČS, jehož hostem byl tentokrát předseda ČSU, který hned v úvodu otevřel Boží slovo. Ukázal z 13 kapitoly Matoušova evangelia, že pro Boha je každý člověk velmi důležitý. Bůh je ten kdo trvale odpovídá na každý opravdový zájem člověka.

První konference žen v Českém sdružení

21.11.2015 00:39 Administrátor České sdružení,Služba žen

Ve dnech 23. – 25. 10. 2015 se přes 80 žen ze všech koutů Českého sdružení sjelo do města Telč, aby se zúčastnilo historicky první konference žen Českého sdružení CASD. Bohatý program, který pro ně byl připraven, začínal v pátek večer společným zahájením soboty. Účastnice měly možnost se seznámit se židovskými zvyky a obřady spojenými […]

Adventní koncerty na Malvazinkách podpoří Archu pomoci

17.11.2015 22:01 Administrátor Sbory

Před 30 lety byla slavnostně otevřena modlitebna Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5. Stala se místem, kde se konají nejen pravidelné bohoslužby, ale rovněž setkání se zajímavými osobnostmi. Velice příznivou odezvu mají koncerty. Sbor Církve adventistů sedmého dne pro závěr letošního roku připravil dva adventní koncerty. Posluchači budou mít možnost vyslechnout hudbu, která se spojuje s časem Adventu a poskytuje rovněž prostor ke ztišení a zamyšlení.

2. Zasedání Výboru Českého sdružení

13.11.2015 15:43 David Čančík České sdružení

Začátkem října se Výbor Českého sdružení sešel podruhé. Nejprve se nechal oslovit zástupcem ČSU Markem Škrlou. Následně prodiskutoval a učinil řadu níže popsaných rozhodnutí. Zamyšlení z Božího slova Není možné předpokládat, že v církvi budeme mít všichni stejný názor. Jak si poradit s tím, že bychom i v církvi potkávali nepřátele? Ježíš o nepřátelích řekl, že se za ně […]

V Českých Budějovicích slaví 90let založení sboru

21.10.2015 22:29 Administrátor Sbory

V Českých Budějovicích proběhne 24.10.2015 od 9:00 hodin slavnostní bohoslužba k 90. výročí založení sboru.
Téma děkovné bohoslužby je Máme naději … a kázat bude předseda Česko-Slovenské unie Mikuláš Pavlík.
Židům 10:23: Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.

Výzva k podání žádostí o grant z Fondu podpory sociálních projektů Českého sdružení pro rok 2016

5.10.2015 23:45 Vladimír Krupa Sociální činnost

České sdružení Církve adventistů sedmého dne (dále jen ČS CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně a zdravotně potřebných osob, zejména seniorů, ve sborech ČS CASD a v místech, kde církev a její členové působí. Celková částka uvolněná pro rok 2016 je 800 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí z majetkového vyrovnání s církvemi.

Mezinárodní a cappellová skupina Let´s Go! podpoří hospice

3.10.2015 07:29 Vladimír Krupa Sbory

Již tradičně se druhou říjnovou sobotu uskuteční v mnoha zemích světa stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž hlavním smyslem je nejen zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a paliativní péči, ale také získat finanční prostředky pro jejich činnost. Nikde na světě není tato péče zcela hrazena státem. Neobejde bez pomoci dobrovolníků a darů štědrých a laskavých lidí. […]

Older Posts »