České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Obnovené oddělení sociální služby bude pomáhat seniorům

15.7.2014 22:57 Vladimír Krupa České sdružení

Výbor Českého sdružení schválil projekt péče o seniory. Záměrem je podpořit seniory (a osoby se zdravotním postižením) v Českém sdružení, kteří prožívají obzvláště těžkou životní situaci, aby ji zvládli za pomoci blízkých, přátel, sborové diakonie a kde je to nevyhnutelné, za podpory prověřených křesťanských pracovníků z profesionálních sociálních organizací. Cílem je pomoci člověku tak, aby byly co nejvíce zachovány jeho dosavadní možnosti a zejména, aby člověk mohl zůstat žít ve svém domácím prostředí.

13. zasedání Výboru Českého sdružení

3.7.2014 07:26 Vladimír Krupa České sdružení

15. června 2014 znovu zasedal Výbor Českého sdružení. Vedle personálních otázek byl hlavním bodem jednání již delší dobu připravovaný projekt péče o seniory a související vznik oddělení sociální služby. VČS přijal k tomu několik rozhodnutí.

Hudební Bohoslužba v Poděbradech – Hledání lásky

30.5.2014 21:19 Vladimír Krupa Sbory

Sbor Církve adventistů Poděbrady pořádá Hudební Bohoslužbu
s Jindrou Černohorským na téma
Hledání lásky
Kdy: sobota 31. května 2014 od 10:00 hodin.
Kde: Na Kopečku 405/21., 290 01 Poděbrady

Deset významných rizik ohrožujících partnerské vztahy

20:53 Vladimír Krupa Sbory

Pozvánka na přednášku o mezilidských a partnerských vztazích s názvem: Deset významných rizik ohrožujících partnerské vztahy: jak se jim vyhnout? která se koná v Klubu zdraví v Karlových Varech, Plzeňská 49 v sobotu 7. června 2014 v 14:00.
Přednáší profesor Západočeské univerzity v Plzni a ředitel Teologického semináře v Sázavě PhDr. Josef Slowík Ph.D.

Noc kostelů – Karlovy Vary 2014

18.5.2014 17:36 Vladimír Krupa Sbory

23. května 2014 v rámci Noci kostelů se koná v Karlových Varech ve Sborovém domě Církve adventistů Vernisáž putovní výstavyk příležitosti 20. výročí založení ADRA ČR a putovní výstavy fotografií Karla Cudlína „Zpráva o Lodži“
24. května 2014 10:00 – 12:00 proběhne bohoslužba pro veřejnost s Tomášem Graumannem.

Horký Tabubrambor 2014

16.5.2014 10:24 Vladimír Krupa Mládež

V Litoměřicích se koná 7. ročník mládežnické akce Horký Tabubrambor s názvem Hudba srdce, srdce Bohu – aneb všechno co má dech, ať chválí Hospodina! Přemýšlet nad tímto zajímavým tématem budeme společně s Ondrou Černochem, kazatelem Církve adventistů sedmého dne.
Kdy: 7. – 8. června 2014
Kde: sbor CASD Litoměřice, Máchova 16
Kolik: pouze 99 Kč (sobota a neděle)

Konference Česko-Slovenské unie Církve adventistů

9.5.2014 17:27 Vladimír Krupa České sdružení

V hotelu Petr Bezruč u Malenovic probíhá od čtvrtka 8. května 2014 konference Česko-Slovenské unie Církve adventistů. Během čtvrtka a pátka proběhla volba nového vedení a výboru. Předsedou byl zvolen opět Mikuláš Pavlík, tajemníkem Peter Čík a hospodářem Marek Škrla. Za České sdružení pak ještě do výboru čítajícího celkem 25 členů Aleš Kocián, David Bokr, Radomír Jonczy a Marek Petráček. Delegáti se zabývali vizí a plány na další období. Konfereční jednání končí v neděli 11. května.

M.E.K.A v Jaroměři

4.5.2014 09:42 Vladimír Krupa Sbory

Olomoucká hudební skupina M.E.K.A zavítá do Jaroměře.
Kdy: 10. května 2014
Začátek: 14:00 hodin
Kde: Modlitebna Církve adventistů v Jaroměři
Na Karlově 737, Jaroměř (u školní jídelny)
Vstup volný

Mýty, omyly a pravdy o výživě

15.4.2014 16:09 Vladimír Krupa Sbory

Pozvánka na mimořádnou přednášku s projekcí
MUDr. Hany Kahleové, Ph.D. z centra diabetologie IKEM.
Kdy: Sobota 26. dubna 2014 od 14:00 hodin
Kde: Dům adventistů sedmého dne, Pardubická 173, Přelouč
Vstup volný

Poslechni si – Můj příběh o naději

4.4.2014 19:39 Vladimír Krupa Sbory

Pozvánka na setkání s lidmi, pro které Bůh něco znamená.
Setkání čtvrté s Josefem Sůsou o životě na hraně zákona, do kterého vstoupil Bůh
V sobotu 12. 4. 2014 od 17:00 hodin
Sbor Církve adventistů sedmého dne v Poděbradech, Na Kopečku 405
Bližší info: Vít Vurst, tel.: 777 010 128, e-mail: vitek.vurst@gmail.com

Older Posts »