Přehled zpráv ze zasedání Českého sdružení CASD

Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 18. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 26. června 2022 proběhlo pravidelné zasedání Výboru ČS.    Administrativní rozhodnutí Projekt založení skupiny – Pavel Eder Výbor ČS odsouhlasil předložený projekt Pavla Edera, jehož cílem je založení nového společenství v Praze na základě on-line pastorace v sociálních médiích. Vedením projektu byl pověřen Pavel Eder. Ordinovaným kazatelem pro tento projekt a činnost…
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva ze 17. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 3. dubna 2022 proběhlo pravidelné zasedání VČS.  Výbor ČS se v první části zabýval aktuální situací v Českém sdružení v souvislosti s příchodem ukrajinských uprchlíků.  Přehled rozhodnutí:   Administrativní rozhodnutí Obsazení pražských sborů Po odchodu kazatele Jaromíra Lodera do důchodu je nutné zajistit kazatele pro takto uvolněné sbory. Výbor ČS…
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 16. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 30. ledna 2022 proběhlo pravidelné zasedání VČS. Výbor se i tentokrát setkal online. Přehled rozhodnutí:   Administrativní rozhodnutí   Milan Mareš – kaplanské pověření VČS pověřil Milana Mareše ke kaplanské službě ve věznici Pardubice. Kaplanský úvazek bude ve výši 0,4.  Efektivní model řízení církve VČS zpracoval odpovědi na otázky předložené…
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 15. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 5. a 12. prosince 2021 proběhlo pravidelné zasedání VČS. Z důvodu epidemie se výbor tentokrát setkal online. Přehled rozhodnutí:   Administrativní rozhodnutí   Kalendář ČS 2022 VČS schválil plán termínů ČS a jeho oddělení na rok 2022. Kalendář bude sdílen prostřednictvím google kalendáře na webových stránkách ČS. Radmila Sýkorová –…
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva ze 14. zasedání výboru Českého sdružení

V neděli 3. října 2021 proběhlo v prostorách rusky hovořícího sboru Praha-Kobylisy pravidelné zasedání VČS. V mezidobí výbor rozhodl o několika tématech prostřednictvím online hlasování.  Přehled rozhodnutí:   Online rozhodnutí ze dne 13. 9. 2021 Fasáda na modlitebně v Karlových Varech Výbor ČS rozhodl na základě výběrového řízení o uzavření smlouvy na opravu fasády…
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva ze 13. zasedání Výboru Českého sdružení

O víkendu 12.–13. června proběhlo v areálu církve na Sázavě dvoudenní zasedání Výboru Českého sdružení. V sobotu dopoledne proběhlo vzájemné sdílení a bohoslužba. Odpoledne jsme si připomněli a zhodnotili uplynulé dva roky od poslední konference a následně jsme se zaměřili na definování úkolů pro další období. V neděli VČS udělal následující…
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 12. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 11. dubna 2021 se prostřednictvím videokonference sešel Výbor ČS na svém pravidelném zasedání. Na jednání zazněly následující informace a rozhodnutí: Informace z ČS Mimořádná rozšířená statistika VČS se seznámil s výstupy z mimořádné rozšířené statistiky ČS Plyne z ní, že více než ¾ sborů a skupin ČS i…
čti dále